Barbora Kleinhamplová

"Barbora Kleinhamplová ve své tvorbě reflektuje skupinové chování a vyjadřuje psychologickou kritiku sociálního prostoru v kontrastu s prostorem tradičním. Umělkyně prostor fragmentarizuje pomocí různých atributů sociálních skupin a prostřednictvím metafor promlouvá o člověku a jeho úzkostech. Ve svých dílech pracuje s videem, performancí a instalací." (Holly Block, předsedkyně poroty)

Barbora Kleinhamplová (*1984) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze a studovala také na pražské FAMU. Její práce v médiích videa, performance, fotografie či instalace prošla zajímavým vývojem. Od raných akcí, ve kterých zpravidla vystupovala samotná umělkyně a stavěla se do nezvyklých pozic, často v interakci s každodenními předměty či domácím prostředím, se Kleinhamplová posunula k otázkám postavení člověka v současné konzumní společnosti vedené korporátními pravidly. Tyto otázky sleduje prostřednictvím upozaďovaných  témat, jako je spánek, hypnóza či nevědomí. V době studií Kleinhamplová vystavovala zejména v rámci nezávislé české galerijní scény, dnes se její tvorba objevuje již také v etablovaných institucích v Česku i zahraničí. V roce 2014 byla finalistkou mezinárodní soutěže diplomových prací Startpoint.

Videoprofil Barbory Kleinhamplové

Video: Jan Vidlička

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2015

Barbora Kleinhamplová, Vojtěch Fröhlich, Lukáš Karbus, Pavla Sceranková, Pavel Sterec

více