Lukáš Karbus

Lukáš Karbus

"Lukáš Karbus porotu zaujal svým osobním příběhem, stejně jako použitím barev. Ve svých akvarelech objevuje nové přístupy k tradičnímu žánru krajinomalby a také se nově vyrovnává se systematickým uspořádáním obrazu na pomezí abstrakce a reprezentace." (prohlášení poroty)

Lukáš Karbus (*1981) absolvoval ateliér malby na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT. Jeho tvorba je do velké míry ovlivněna venkovským životem a každodenní prací, jež je na míle vzdálená městské umělecké scéně, jíž se autor dotýká spíše symbolicky – prostřednictvím nepříliš četných, nicméně výrazných výstav ve větších institucích i alternativních prostorech po České Republice. Karbusovy velkoformátové akvarely vybočují z aktuálních trendů, což jim svým způsobem dodává na naléhavosti. Svou estetikou jako by na jedné straně reagovaly na modernistická hnutí a na straně druhé se nechaly volně vést pozorováním krajiny a jednoduchého života na pomezí spirituálních či halucinačních vizí. Zosobňují klasické kvality krásy a řemesla, poutají svou sofistikovaností i jistou dávkou naivity.

Videoprofil Lukáše Karbuse

Video: Jan Vidlička