Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2005

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2005

Zbyněk Baladrán

Zbyněk Baladrán využívá nalezeného filmového materiálu, jenž v konfrontaci s historickými fakty tématizuje juxtapozici únikového způsobu života a společenské (politické) reality.
Více o autorovi

Josef Bolf

Josefa Bolfa vybrala porota pro sebevražedně intenzivní záznamy zranitelných emocí, které zejména v kresbách a ve spojení s vlivy komixu nebo sci-fi získávají schopnost komunikovat na obecné rovině.
Více o autorovi

Jakub Hošek

Jakub Hošek přes své mládí ve svých malbách projevuje velkou invenci, která spojuje energii jeho starších obrazů s ironickým biomorfním surrealismem.
Více o autorovi

Alena Kotzmannová

Černobílé fotografie Aleny Kotzmannové působí jako hledání něčeho nepřítomného nebo ztraceného, a v nichž se melancholie střetá se zklamáním z materialismu.
Více o autorce

Jan Šerých

Jan Šerých v obrazech, videích a instalacích zdánlivě navazuje na lokální tradici abstrakce, přitom však pracnou metodou vytváří vyprázdněné technicistní obrazy, které zachycují rozpor mezi vůlí tvořit a nemožnosti dnešního umění cosi smysluplně sdělovat.
Více o autorovi

Kateřina Šedá

Kateřina Šedá zaujala porotu svým nasazením při provádění konceptuálních myšlenek ve spolupráci  s venkovskými obyvateli, které pro své umění nezneužívá, ale naopak v nich posiluje pocit soudržnosti.
Více o autorce