Otevřená výzva na pozici ředitelky*e Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Po skončení druhého funkčního období stávající ředitelky Společnosti Jindřicha Chalupeckého Kariny Kottové hledáme nové vedení organizace.

Otevřená výzva na pozici ředitelky*e Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého (SJCH), přední česká platforma pro současné umění a organizátor Ceny Jindřicha Chalupeckého, hledá ředitelku*e. Hledáme tvůrčí a dynamickou osobnost, která se bude podílet na spoluutváření a realizaci vize SJCH, koncepční a praktické realizaci celoročního programu výstav v ČR i zahraničí, mezinárodních projektů, výzkumné a publikační činnosti, ale také finančním a personálním řízení organizace. Naše organizace ve své činnosti zohledňuje kodex feministických (uměleckých) institucí, zdůrazňujeme zejména etické, inkluzivní a udržitelné principy institucionální praxe. SJCH v současnosti funguje na principech kolektivity a úzké spolupráce nejen v rámci stávajícího týmu, ale i v rámci řady místních a mezinárodních partnerství s institucemi i jednotlivci.  

Funkční období ředitelky*le je 5 let s možností obhájení pozice na další období. 

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole požadujeme zaslání motivačního dopisu (max. 2-3NS) a Vašeho CV. V druhém kole požádáme vybrané uchazečky*e o vypracování podrobné vize rozvoje SJCH pro následující pětileté období, po obsahové, finanční i manažerské stránce. SJCH pro tento účel připraví uchazečkám*ům finanční, programové a další podklady. Správní rada SJCH vybere uchazečky*e postupující do druhého kola. Jejich vize bude následně představena při ústní prezentaci (doplněné obrazovým nebo jiným materiálem), které se zúčastní správní rada SJCH a členská schůze SJCH. Finální výběr uchazečky*e pro tuto pozici je v kompetenci správní rady SJCH a bude představen ke schválení členskou schůzí SJCH. 

Své přihlášky (profesní CV, motivační dopis) zasílejte do 15.9. na email info@sjch.cz. Předpokládaný nástup je 1.2.2025. 

SJCH při výběru svých spolupracovnic*íků akcentuje rovné příležitosti. K přihlášce chceme povzbudit uchazečky*e pocházející z různých etnických a kulturních skupin, popřípadě uchazečky*e se speciálními potřebami.  

SJCH si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu zrušit. 

Náplň práce 

 • Spoluutváření dlouhodobé vize a programové náplně organizace 
 • Finanční řízení organizace, zodpovědnost za lokální i mezinárodní grantové žádosti, komunikaci s finančními partnery apod. 
 • Personální řízení týmu SJCH 
 • Upevňování a utváření místních i mezinárodních partnerství, vyhledávání nových příležitostí 
 • Veřejné vystupování ve jménu organizace 
 • Kurátorská či koncepční spolupráce na vybraných výstavách, publikacích ad. 

Požadujeme 

 • Minimálně 3 roky zkušeností s vedením umělecké nebo kulturní organizace, případně projektů a týmů 
 • Znalost české i mezinárodní současné umělecké scény, mezinárodní kontakty
 • Skvělé komunikační dovednosti, perfektní znalost českého, anglického, popřípadě dalšího jazyka slovem i písmem 
 • Souznění s hodnotami a principy SJCH 
 • Zkušenost s horizontálním a participativním managementem nebo spoluprací v kolektivech výhodou 

Nabízíme 

 • Tvůrčí a smysluplnou práci v přátelském a profesionálním kolektivu 
 • Možnost realizace vlastních vizí a spolupráce na utváření jedné z předních českých uměleckých institucí 
 • Podílení se na projektech v místním i mezinárodním prostředí, v českých regionech i zahraničních uměleckých centrech 
 • Úzká spolupráce s českou uměleckou scénou, spolupráce na vzniku a realizaci nových uměleckých děl a projektů 
 • Zázemí kanceláře v budově Centra pro současné umění na Strossmayerově náměstí, Praha 7 
 • Mzdové podmínky odpovídající kulturnímu sektoru, s možností navýšení skrze mezinárodní projekty a vlastní fundraisingové aktivity  
 • 5 týdnů dovolené, měsíční institucionální prázdniny, účast na týmové supervizi a workshopech a aktivitách věnovaných horizontálním formám spolupráce a inovativnímu vedení institucí, podpora vlastního vzdělávání a seberozvoje