Kulatý stůl: Rodina po karanténě

Kulatý stůl: Rodina po karanténě

Diskuse proběhla v rámci pop up výstavní a performativní akce vycházející z připravované výstavy v New Yorku v roce 2020, která se nemohla uskutečnit a z důvodů pandemie byla odložena. Namísto připravované výstavy jsme proto uspořádali prezentaci pro české publikum ve formě víkendové výstavy nově vznikajících děl doplněných o participativní program pro rodiny s dětmi a veřejnou diskusi nad tématy, která do společnosti vnesla aktuální pandemická situace a její dopad na mezilidské soužití. Tato akce je součástí dlouhodobé série výstav a výzkumné činnosti Ostrovy: Možnosti soužití

Přizvaní hosté se snažili prohloubit kontext pěti tematických kapitol, které představovala dočasná výstava kurátorský zaštítěná týmem Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Diskuse se zaměřila na témata sounáležitosti, pospolitosti, ale také komunitního života a alternativních forem soužití v době karanténních opatřeních a izolace. Právě přehodnocování stereotypních (zejména genderových) rolí v rámci rodiny a hledání otevřenějších scénářů byly ve světle nedávných vládních opatření výchozím bodem diskuse mezi odborníky z řad sociologie, psychologie a psychoterapie a zástupkyněmi a zástupci umělecké scény, kteří se k tématu rodiny vztahují.

Hosté o karanténní izolaci diskutovali nejen jako o faktoru, který mnohé problémy prohloubil, ale také jako o příležitosti pro redefinování tradičně pojatých rolí v rodinném i společenském životě. Mimo negativních dopadů vládních nařízení se tak diskutovalo také o nově vznikajících možnostech vzájemné komunitní péče a vnitřní podpory. Touto problematikou se na poli výtvarného umění zabývá podpůrná skupina Mothers Artlovers zastoupená v diskusi Darinou Alster ale také Lenka Klodová, pedagožka a umělkyně a členka skupiny Matky&Otcové. Důležitou součástí diskuse byl také pokus nahlédnout, jakým způsobem byla karanténní opatření tlumočena dětem a jakým způsobem tak docházelo k ovlivňování rodinné dynamiky. Hosté tak načrtli perspektivu dětského pohledu, kterému není běžně poskytován prostor. Závěrečnou částí diskuse bylo také redefinovaní role otců a partnerů v péči o děti ale i nebiologické přesahy rodinných vazeb v konfrontaci s normativním vzorcem a konzervativními tendencemi.