Jindřichův model feat. Artyčok TV

Jindřichův model feat. Artyčok TV

Protože rok 2019 byl rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr se soustředil na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibovala zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu probíhaly v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopili své projekty z účasti v CJCh a posunuli je ve formě a obsahu, případně je doplnili novým dílem či komentářem. Participujícími umělkyněmi a umělci byli: Petr Nikl, Petra Herotová, Pavel Kopřiva, Michal Nesázal, Markéta Baňková, Jana Kalinová, umělecká skupina Rafani a František Kowolowski.