Štěpánka Šimlová

Štěpánka Šimlová (*1966) absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze a studovala také na Rijks Akademie von Beldendeen Kunsten v Amsterdamu a na Trent University v britském Nottinghamu. Pracuje s novými médii, videem a fotografickými cykly, často se ale také vrací k malbě. Ve svých dílech napadá tržní ikony, hesla a reklamy, které společnosti podsouvají stereotypní pohledy na skutečnost a kriticky reaguje na konzumní problematiku současného světa. Díky digitálním manipulacím přiřazuje svým sdělením či produktům jisté existenciální náhledy, tvoří z nich subjektivní a osobní výpovědi, narušující běžná očekávání. Témata, kterými se zabývá jsou jak ryze osobní, tak politická, sociální či genderová. Štěpánka Šimlová působila pět let jako vedoucí ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době vede i Ateliér Intermédií na Katedře fotografie na pražské FAMU.