Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky

,,Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky již několik let zkoumá dějiny československé psychotroniky a psychoenergetiky. Porota ocenila jejich konzistentní zájem o toto specifické téma a současně experimentální přístup k uměleckému výzkumu. Autoři využívají mimetických, participativních či paravědeckých metod k vytváření vlastního dematerializovaného archivu, který dané téma rozvíjí v současném společenském kontextu." (prohlášení poroty)

Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky byla založena v roce 2017. Jejími stávajícími členy jsou Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík a Peter Sit. Práce skupiny vychází z probíhajícího výzkumu československé parapsychologie a také z  přesvědčení, že se umění může stát prostředkem sociálního poznání. Skupina ohledává meze vědy a umění a zkoumá jejich mnohdy ezoterický jazyk.  Vztahuje se k technologiím a magii, jejich souvislostem s uměním, jejich příležitostné nerozlišitelnosti a k různým podobám racionality, která se v nich uplatňuje.  Ověřuje, jak se mimosmyslovému vnímání vystavuje současné umění, pojímané coby součást odkouzleného a znovu se zakouzlujícího světa. Od výzkumu jevů jako telepatie či telekineze si slibuje tříbení pozornosti vůči nestandardním způsobům vytváření a přenosu informací i podivným postupům manipulace. Výstupy Pracovní skupiny byly prezentovány mimo jiné v  Ateliéru Josefa Sudka v  Praze v  rámci Fotograf Festivalu, v  galerii Kurzor  Praze, v  prostoru LOM v  Bratislavě, na internetu nebo lese v  rámci programu Institutu úzkosti.

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

Videoprofil Pracovní skupiny pro mimosmyslovou estetiku