OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2024

OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2024

Cena Jindřicha Chalupeckého je otevřena etablujícím se umělkyním a umělcům, bez ohledu na dosažené vzdělání a národnost, kteří dlouhodobě působí na území České republiky.

Přihlašování probíhá přes online platformu  award.sjch.cz, kde si za tímto účelem vytvoříte profil, případně aktualizujete svůj stávající profil. Přihlášky přijímáme od 3. 10. do 3. 11. 2023. 

Od roku 2024 budou každoročně vybráni tři laureáti či laureátky, bez ohledu na jejich věk. Opouštění striktních věkových omezení můžeme pozorovat na více rovinách výstavní a institucionální praxe již několik let a tato změna pravidel tedy koresponduje s vývojem na mezinárodní umělecké scéně. Cena je i nadále určena zejména nastupující generaci umělkyň a umělců, ale nově také těm, kdo začali s kariérou v pozdějším věku či z nejrůznějších důvodů museli uměleckou tvorbu na nějakou dobu opustit a vrací se k ní až po čase. Důležitější je fáze kariéry a relevance podpory, kterou CJCH nabízí, než samotný věk přihlášených umělkyň a umělců.

Vaše přihlášená portfolia posoudí mezinárodní porota. Členy poroty pro 35. ročník CJCH jsou Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu, Hana Janečková, teoretička a kurátorka, pedagožka na Akademii výtvarných umění v Praze, Valentinas Klimašauskas, nezávislý kurátor a spisovatel, Fatoş Üstek, nezávislá kurátorka a spisovatelka působící ve Velké Británii a Turecku, Sráč Sam, vizuální umělkyně a nezávislá kurátorka.

Ocenění pro umělkyně a umělce Ceny Jindřicha Chalupeckého od roku 2024

  • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 60 000 Kč
  • autorský honorář a celoroční stipendijní podpora
  • zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
  • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava)  
  • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
  • zajištění zahraničních rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH
  • možnost zajištění ateliérového zázemí 
  • propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
  • odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
  • mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)

Podrobné znění opencallu a veškeré informace najdete zde.

Vyhlášení finalistek a finalistů nového ročníku proběhne tradičně na tiskové konferenci v průběhu ledna 2024. Společná výstava prací vytvořených v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2024 proběhne na podzim v Moravské galerii v Brně.

Jménem Společnosti Jindřicha Chalupeckého bychom Vás rádi vyzvali k účasti a těšíme se na Vaše přihlášky!