Návod na přežití – veřejné čtení

Návod na přežití – veřejné čtení

Videozáznam akce  (45 min, v českém jazyce bez titulků) byl přístupný ve čtvrtek 11.2.2021 od 12 h do půlnoci.
Po online premiéře se záznam stal součástí instalace Almy Lily Rayner na výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 v PLATO.

Návod na přežití je procesuální platforma určená pro lidi s rozmanitými zkušenostmi ale stejným zájmem: mít možnost v těžkých životních situacích najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní.

Setkávají se zde přeživší sexuálního násilí, zástupkyně romských žen, trans-komunity, lidé se zkušeností se závislostí nebo s psychiatrickou hospitalizací a další ostravské aktivistky a aktivisté. Spolupráce této polyfonie hlasů je současně kritikou stávajícího (institucionálního) systému péče a jeho limitů.

První veřejný výstup projektu proběhl formou společného čtení. Každá účastnice/účastník této performance nabízí část sebe. Každá/ý přišla/přišel přečíst text, který považuje za důležité pro vlastní postoje. Někdo jej napsal svými slovy, někdo si vypůjčil slova jiných. Všichni jsou tu, aby přeměnili mlčení v kolektivní akci.