Matyáš Chochola: Alchymista

Matyáš Chochola: Alchymista

Matyáš Chochola se v rámci svého nejnovějšího uměleckého projektu převtělil do podoby mystického druida –alchymisty, který podnikne pouť prostorem i časem, aby dočasně zhmotnil v londýnské galerii Gossamer Fog svou dílnu a zprostředkoval návštěvníkům svůj léčivy lektvar ve formě podmanivého parfému. Výstava přináší několik atmosférických krajinných instalací spolu s video záznamy vyprávějící příběh legendy o vzniku lektvaru a jeho významu, o zrození samotného druida a o jeho putování. Prostorová instalace v galerii bude zahrnovat skleněné autorské sochy, léčivé magické formule psané tajným jazykem, který pro tuto příležitost umělec vytvořil a přírodní elementy, jež jsou zdrojem druidovy moudrosti.

Matyáš Chochola je český výtvarníka performer, laureát Ceny Václava Chada (2012) a Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016. Jádrem Chocholovy mnohovrstevné umělecké tvorby je performance na pomezí šamanských a rituálních obřadů, během kterých vznikají výtvarné artefakty. Ty následně komponuje do neortodoxních site-specific instalací, jež často kombinují divokost, sílu a animalitu s trashovou estetikou diskoték devadesátých let nebo duchovním obřadem. Vystavoval mimo jiné v Berlíně, Miláně a na prestižním bienále současného umění Manifesta v Curychu.

Kuratorský text

Výstava Matyáše Chocholy Alchymista tématizuje fenomén návratu do období předrozumového poznání, jehož se v současné době hromadně účastní nemalá část západní civilizace. Navzdory neustálému vědeckému pokroku zdokonalujícímu lidské vědomosti o světě, v němž se nacházíme a jehož jsme součástí, lze zároveň pozorovat rozkvět všemožných alternativních výkladů reality a principů jejího fungování. Jako by jediná cesta, jak se vyrovnat s vyhrocenou podobou tradičního západního racionálního přístupu ke světu, který se zvrtnul ve slepé a bezohledné využívání světa kolem nás, spočívala v dramatickém obratu čelem vzad.

Tento spekulativní pohled na to, co je a co není „skutečné“, získává na relevanci tím víc, čím je naše žitá skutečnost vzdálenější od našich očekávání ohledně oné „skvělé budoucnosti“. Lze ho vnímat jako nekritický a snad i naivní, dokáže ovšem poskytnout útěchu svou zdánlivou jednoduchostí pramenící z odkazů na přírodu a její elementární symboliku.

V důsledku jde ale spíš o úkrok stranou, do nějaké paralelní reality, ve které sice platí rozumem poznatelné zákony fyziky i ty lidstvem vytvořené, ale zároveň zde funguje i magie a nepoznané síly, jež se na osudu světa podílejí měrou stejnou, ne-li větší, než lidské jednání.

Tento pomyslný útěk proti běhu času se projevuje v nejrůznějších podobách, s rozdílnou mírou intenzity. Někomu stačí jednou za čas zkonzultovat důležitá rozhodnutí s kartářkou či vědmou, jiný si bez pravidelného čištění svého obydlí energií z krystalů již svůj život nedokáže představit. Praktikování rituálů a vyznávání vlivu neviditelných a neměřitelných energií přetrvává pochopitelně také proto, že do určité míry a v jistých chvílích opravdu funguje.

A samozřejmě předat alespoň část zodpovědnosti za svůj osobní život i kolektivní směřování společnosti „do rukou“ nějaké vyšší moci, ať už jsou to blíže nespecifikované síly, nadpřirozené bytosti, či planety a hvězdy, je rozhodně lákavé.

Mytologie je plná kouzelných postav vládnoucích nadpřirozenou mocí a ovlivňujících vývoj událostí a životy lidí. Matyáš Chochola nyní obohatil současnou mytologii o další legendu. Příběh o mocném šamanovi-alchymistovi je jednou z možných odpovědí na snahy o nalezení opory v současné době, kdy se pomalu, ale jistě rozpadají dosavadní racionální jistoty. Tajemná postava přinášející pomoc v těžkých časech, obdařená schopností putovat napříč obdobími i místy, je někým, kdo by byl v současné chvíli rozhodně vítaný. Novodobý Kelt, kterému propůjčil své tělo sám umělec, se zjevil z trhliny v prostoru a času vedoucí do mýtického světa. Přichází jako dočasné zhmotnění onoho archetypu, aby poskytl vodítko pro tápající současníky. Mágova poslední reinkarnace v sobě kloubí vědomosti a nástroje urbánního prostředí s primitivní silou živlů a nadpřirozených mocností. Za využití zvláštní kombinace technologie a magie tvoří svá kouzla a magické lektvary.

Mnozí slyšeli legendy o tajemném mágovi, který se v různých podobách zjevuje v čase nouze a přináší radu, pomoc, případně propůjčí dočasně své magické prostředky pro obnovení řádu. Není to poprvé, kdy se zničehonic objevil, aby za pomoci vlastního fyzického nasazení a pradávných okultních učení pomohl ztraceným nalézt opět cestu a pomohl těm, kteří se ocitli v nouzi.