Porota ocenila vtipné, ale upřímné krátké filmy a videa Marka Thera, zaujata byla především konfrontací sporných momentů, výstřední estetikou nebo referencemi k popkultuře. (prohlášení poroty)

Mark Ther (*1977) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malby II/škola Vladimíra Skrepla) a stipendijní pobyt absolvoval na Copper Union v New Yorku. Pracuje především v oblasti videoartu a pohyblivého obrazu. Jeho videa se svou obsahovou složkou často věnují kontroverzním tématům a jsou typická pečlivým, až filmovým zpracováním, přípravou a realizací. Jde o vtipné ale upřímné počiny, které jsou typické konfrontací tabuizovaných momentů, referencemi k popkultuře a potlačovanými náměty. Ther ve svých videích tematizuje camp a queer estetiku, sudetoněmeckou kulturu, odsun Němců a nacismus a často se pohybuje na hranici fiktivního dokumentu. Jeho filmy mluví jazykem hudebních videí stejně jako narativních konvencí hraného filmu a osobní reportáže, a zároveň poskytují komické odlehčení důležitých sociálních otázek. Svou tvorbu prezentoval na zahraničních výstavách a filmových festivalech například v Berlíně, New Yorku nebo Kolíně.

Reportáž z doprovodného programu Marka Thera v rámci CJCH 2011

Video: Jan Vidlička