"Slovenská umělkyně Katarína Hládeková je od doby studií na Fakultě výtvarných umění v Brně intenzivně přítomná na české umělecké scéně. Pro porotu byla důležitá mimořádná výtvarná inteligence a čistota provedení konceptuálních operací s idejemi a zkoumanými vztahy mezi realitou, modelem a jejich mentálním obrazem." (prohlášení poroty)

Katarína Hládeková (*1984) je absolventkou košické KVUaI TUKE (Ateliér grafiky a experimentální tvorby Rudolfa Sikory) a brněnské Fakulty výtvarných umění VUT (Ateliér malířství 3 Petra Kvíčaly). Doktorské studium začala na Katedře elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkynĕ v Ústí nad Labem a ukončila jej na brněnské FaVU. Pracuje zejména v médiích objektu, instalace a fotografie, přičemž ústředním tématem její práce je model: monumentální prostorová realizace v malém měřítku, která je často představena právě srze fotografii. Autorka citlivě zkoumá vztah mezi realitou a jejím obrazem, či předobrazem, který se sám o sobě stává novou skutečností. Svou tvorbu představila v řadě českých a slovenských výstavních institucí, například v brněnské Galerii TIC, Make Up Gallery v Košicích nebo Fait Gallery v Brně. V roce 2013 reprezentovala Slovensko v rámci Henkel Art Award.

Videoprofil Kataríny Hládekové

Video: Jan Vidlička