Jindřichův model #6: Rafani

Jindřichův model #6: Rafani

Rafani: Iluze soudržnosti

“Představme si, že žijeme v harmonické společnosti, ve které se vzájemně respektujeme.”
---
Rafani se jako jediná umělecká skupina v historii Ceny Jindřicha Chalupeckého jejího finále zúčastnili dvakrát, v letech 2004 a 2006. Od 20. do 24. října 2006 členové skupiny v improvizovaných podmínkách před Domem umění města Brna připravovali teplá jídla a nápoje, které rozdávali kolemjdoucím. Dům umění Rafani použili jen jako zázemí a zdroj elektrické energie pro vývařovnu. Organizátorům nedali k dispozici žádná tradiční umělecká díla ani dokumentaci a do výstavních prostoru sami vůbec nevstoupili. Během vernisáže rozdali místním romským dětem barvy ve spreji a instruovali je, aby na stěnu galerie nastříkali barevná kola.

Od svého vzniku v roce 2000 zaujímá skupina na české umělecké scéně specifickou pozici svými kontroverzními projekty, které chytrým a často provokativním způsobem upozorňují na společenská traumata a tabu. K tématům jako je kolektivní paměť a vina, morálka a odpovědnost přistupují angažovaně a konkrétně. Jejich aktivity se pohybují především na poli performance a sociálních intervencí, vytvářejí ale také instalace, videoeseje a filmy. Rafani pravidelně vystavují jak v českém, tak zahraničním kontextu.

O Jindřichově modelu:

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.


Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.