Jindřichův model #1: Petr Nikl

Jindřichův model #1: Petr Nikl

Jindřichův model #1: Petr Nikl

Protože rok 2019 je rokem udílení 30tého ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, rozhodli se její organizátoři ohlédnout do vzdálenější minulosti Ceny a připomenout publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCh. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci.

V průběhu října a listopadu budou v galerii Berlínskej model v Praze pravidelně probíhat jednovečerní výstavy vybraných umělkyň a umělců, kteří nově uchopí své projekty z účasti v CJCh a posunou je ve formě a obsahu, případně je doplní novým dílem či komentářem.

Prvním z oslovených autorů je Petr Nikl (*1960), laureát CJCh z roku 1995. Petr Nikl absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1987 a již na škole patřil k mladé generaci umělců, která zásadním způsobem formovala české porevoluční umění. Jeho všestranná tvorba zahrnuje malbu, grafiku, fotografii, performance i sochařství. Niklovy tvůrčí aktivity však vždy přesahovaly i hranice výtvarného umění - je hercem, zpěvákem, loutkohercem a spisovatelem.

Výstava Petra Nikla představí návštěvníkům velkoformátovou historickou fotografii zachycující autora při performativní akci s názvem Převozník, která vznikla ku příležitosti jeho laureátské výstavy v Galerii Václava Špály v roce 1996. Fotografie bude doplněna rekonstrukcí sochy stejného názvu, ztělesňující antropomorfní postavu tajemného Převozníka, který se v tvorbě Petra Nikla dlouhodobě a opakovaně objevuje.

Výstavní série Jindřichův model je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury České Republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Nadace a centra pro současné umění Praha a Art District 7.