Jan Stolín

Jan Stolín (*1966) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a v roce 2012 získal titul docenta na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Výchozím bodem pro jeho tvorby je prostor a jeho reinterpretace, pro kterou je charakteristické minimalistické vyjadřování v rámci sochařského média. Při práci v exteriéru často používá průmyslové ready-mades jako stříbrné trubky vzduchotechniky, ventilátory a podobně. Pro Stolínovu tvorbu jsou také typické prvky jako interaktivní práce se zvukem, proudící vzduch a vizuální světelné efekty. Zapojení počítačového programování do svých instalací autorovi umožňuje vytváření kontradikcí mezi automatickým a chaotickým a na této dichotomii zakládá svou uměleckou strategii. V roce 1997 založil a vedl libereckou galerii Die Aktualität des Schönen a od roku 2013 působí jako umělecký vedoucí Cube x Cube Gallery v Liberci. V roce 2001 získal Čestné uznání Grand prix Obce architektů. Jan Stolín působí jako pedagog na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci a často spolupracuje se svým bratrem architektem Petrem Stolínem.