Intervence #3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk

Intervence #3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk

Ke třetí Intervenci, jež se odehrála ve stálých sbírkách GVU v Chebu, jsme přizvali hned tři autory najednou. Eva Koťátková, Dominik Lang a Tomáš Vaněk reagovali různým způsobem na kontext výstavní instituce a svými subtilními intervencemi zvali diváky k přehodnocování vlastní zkušenosti a uvědomění si své přítomnosti v galerii jakožto aktivního činitele.

Projekt Evy Koťátkové Tělo a hlava diváka (Případy denního snění v galerii)představoval sérii třinácti imaginativních textů, které vybízely návštěvníky k mnohdy poměrně divokým představám. Dominik Lang se uchýlil k nenápadným gestům, když otočil vzhůru nohama kubistický obraz Josefa Čapka a ke vstupu do expozice umístil podpisový arch, kam mohl každý návštěvník zaznamenat svou přítomnost. Tomáš Vaněk pak svou intervenci nazvanou Particip č. 195 BUM spojil s živou akcí přímo v rámci vernisáže. V prostoru expozice propíchl velký žlutý balon a jeho útržky pak pomocí svorek umístil do sousedství obrazu Balon Resselod Kamila Lhotáka.

Ukázka z projektu Tělo a hlava diváka:

„Představte si, že zatímco se procházíte výstavními místnostmi jednotlivé části vašeho těla přestávají držet pohromadě. Zatímco v jednom sále vás opustí vaše uši, v jiném se povaluje vaše paže. Není třeba se obávat, není to bolestivý proces. Jen už je takový stav neudržitelný a části si na chvilku potřebují odpočinout od celku. Možná vlivem přemíry intenzivních uměleckých děl, která vás obklopují, říkáte si. Než uplyne otevírací doba znovu se seskládáte dohromady. Prozatím bude ale důležité, abyste před tím než se pohodlně rozložíte na části informoval o svém úmyslu vedení galerie. Přeci jen je nutné přijmout určitá opatření, aby tak někdo z diváků nezakopl o povalující se paži nebo ústa, která mluví páté přes deváté.“