Filip Cenek

Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011

Filip Cenek

Většinu děl Filipa Cenka nelze spatřit ve stálých podobách, přestože jejich základem mohou být stejné fotografie, videa, animace či jednotící literární fragment. Autorsky i divácky zcizující efekt podporuje jejich instalační jedinečnost ve vztahu ke „konečnému“ prostoru. Proces diváckého vnímání i zkušenosti se v takových případech odvíjí jako opakovaná četba stejného textu. Jako by na základě autorské záměrnosti některá díla nikdy nezačínala a nikdy nekončila. (Martin Mazanec, katalog Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2011)

Filip Cenek je absolventem Fakulty výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně v Ateliéru video a multimédia u Keiko Sei. Věnuje se tvorbě videí, animací, videoinstalací a pohyblivému obrazu obecně. Využívá fotografických materiálů a jejich následného rozpohybování v kombinaci s textem a často pracuje s diaprojekcemi. Důležitým momentem v Cenkově tvorbě je spolupráce – mnoho prací vytváří v kooperaci s dalšími tvůrci. V dílech, která se pohybují na rozhraní narace a poetiky si autor pohrává s motivy neostrosti, nečitelnosti, či různými momenty nedořečenosti a nevyslovitelnosti. Vytváří komplexní instalace, které dokáží diváka vtáhnout, ale odmítají rychlou interpretaci. Tato pracovní dvojznačnost významu a rezistence narativní jistoty působí svěže a odvážně. V současné době působí jako asistent v Ateliéru intermédií na FAVU VUT v Brně a vystavuje v klasických i alternativních českých galerijních institucích.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím