Filip Cenek

Filip Cenek přesvědčil porotu svým sebejistým převedením pohyblivého obrazu, plastických elementů a dalšího vizuálního materiálu do komplexní instalace, která vtáhne diváka, ale odmítá rychlou interpretaci. (prohlášení poroty)

Filip Cenek (*1976) je absolventem Fakulty výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér Video a multimédia u Keiko Sei). Věnuje se tvorbě videí, animací, videoinstalací a pohyblivému obrazu obecně. Využívá fotografických materiálů a jejich následného rozpohybování v kombinaci s textem a často pracuje s diaprojekcemi. Důležitým momentem v Cenkově tvorbě je spolupráce – mnoho prací vytváří v kooperaci s dalšími tvůrci. V dílech, která se pohybují na rozhraní narace a poetiky si autor pohrává s motivy neostrosti, nečitelnosti, či s momenty nedořečenosti a nevyslovitelnosti. Vytváří komplexní instalace, které dokáží diváka vtáhnout, ale odmítají rychlou interpretaci. Tato pracovní dvojznačnost významu a rezistence narativní jistoty působí svěže a odvážně. Působí jako děkan a pedagog na FAVU VUT v Brně a vystavuje v klasických i alternativních českých galerijních institucích.

Reportáž z doprovodného programu Filipa Cenka v rámci CJCH 2011

Video: Jan Vidlička