Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2007

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2007

Zbyněk Baladrán

Zbyněk Baladrán (*1973) pracuje v několika médiích, vytváří videoprojekce, prostorové instalace, kresby a textová schémata. Zabývá se analytickým výzkumem historického obrazového materiálu a různými metodami jeho čtení.
Více o autorovi

Jakub Hošek

Jakub Hošek (*1979) je malíř, jehož početná tvorba se stále proměňuje. Jeho obrazy mají výrazný grafický, ornamentální až kaligrafický charakter. Často pracuje s textem, v poslední době se zajímá i o promyšlenou prostorovou instalaci svých pláten.
Více o autorovi

Eva Koťátková

Eva Koťátková (*1982) originálním způsobem propojuje performanci a sochařství. Navazuje na tradici konceptuálního umění šedesátých let. Její akce, objekty a kresby také charakterizuje dadaisticky rozpustilý smysl pro humor.
Více o autorce

Jan Nálevka

Jan Nálevka (*1976) vstřebává a subverzivně posouvá korporativní grafické techniky. Jeho ironické, avšak subtilní projekty na diváka působí zprvu nenápadně. Ve vztahu ke každodenní realitě vyvolávají osobitý placebo-efekt s politickým přesahem. 
Více o autorovi

Pavla Sceranková

Pavla Sceranková (*1980) ve své práci rozvíjí soudobé pojetí sochařské práce. Využívá nalezené materiály a vytváří různá nečekaná spojení, jež nám umožňují vidět svět okolo nás z nových a nečekaných perspektiv.
Více o autorce