"Tomáš Moravec zaujal svou schopností kombinovat intervence do veřejného prostoru se silným citem pro uměleckou formu. Ve svých světelných projekcích promítá geometrické vzory na místa, jež jsou spojená s pohybem lidského těla, jako jsou například přechody pro chodce nebo schodiště. Díky nim si uvědomujeme důležitost a význam fyzického pohybu v prostředí našich běžných denních aktivit." (prohlášení poroty)

Tomáš Moravec (*1985) studoval v Ateliéru intermediální tvorby Jiřího Příhody na Akademii výtvarných umění v Praze, kde pokračoval také v doktorském programu. Ve svých videích a performancích, mění naše nahlížení každodennosti, aniž by do ní nějak radikálně zasahoval. Často jde o na první pohled nesmyslné absurdní činnosti a zásahy, posouvající vnímání běžných činností a okolí a v mnohých případech veřejného prostoru. Charakteristická je pro Moravce také interakce s technikou či různými stroji, které se někdy stávají hlavními aktéry jeho projektů. Tomáš Moravec byl v roce 2006 finalistou Ceny Exit a v roce 2015 získal Cenu Václava Chada. Absolvoval rezidenční pobyty v Triangle Arts Association v New Yorku nebo v Studios Das Weisse Haus ve Vídni. Jeho práce jsou prezentovány v řadě zahraničních institucí (Biennale Liége, BB15 Linz, Trafó Gallery Budapest, James and Audrey Foster Prize Boston, CCC Peking).

Videoprofil Tomáše Moravce

Video: Tomáš Moravec