Světy Jindřicha Chalupeckého

Světy Jindřicha Chalupeckého

Vystavující: Natalja Abalakova, Jiří Balcar, Václav Bartovský, Eva Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Ivan Čujkov, Jiří David, skupina Dviženije, Michail Grobman, Jiřina Hauková, Anežka Hošková, František Hudeček, František Gross, Dalibor Chatrný, Vladimir Jakovlev, Vladimir Jankilevskij, František Janoušek, Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ilja Kabakov, Olga Karlíková, Eva Kmentová, Jiří Kolář, Milan Knížák, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík, Alena Kučerová, Kamil Lhoták, Richard Loskot, Václav Magid, Mikuláš Medek, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Lev Nusberg, Petra Oriešková, Theodor Pištěk, Viktor Pivovarov, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Milan Ressel, František Ronovský, Zdeněk Rykr, Jan Ságl a Zorka Ságlová, Zora (Járová) Smetanová, Ülo Sooster, Adriena Šimotová, Eduard Štejnberg, Petr Štembera, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka Válová, Květa Válová, Jaroslav Vožniak, Ladislav Zívr, Jana Želibská, Anatolij Žigalov 

Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého vznikla jako pokus o přiblížení myšlenkového odkazu této stále živé osobnosti české kultury. Záměrem výstavy je také v širších souvislostech poukázat na roli teoretika umění nebo kurátora ve společnosti – jeho jedinečnou možností je propojovat rozličné osobnosti, místa i oblasti zájmu. Skrze linii vlastního přemýšlení o světě vytyčuje místo, které v současném světě zaujímá umění. Záměrem tohoto projektu není vytvořit Chalupeckému symbolický pomník, ale naopak skrze dialog historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofek a dalších osobností reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost, a co nám může být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky i ekologicky nelehkých dobách. 

Chalupecký celoživotně propagoval a obhajoval nové umělecké směry a zajímal se o obecné otázky umění, především o smysl umění v moderní společnosti. Byl obráncem umění ve spojení s životem. V dnešních termínech bychom si snad mohli dovolit použít termín aktivistického či angažovaného umění. Nevěřil v pouze estetickou funkci uměleckého díla a kultury obecně. Šíře zájmů a vlivu Jindřicha Chalupeckého zaručuje, že se divačky a diváci výstavy v nějaké podobě střetnou s podstatnou částí české a potažmo mezinárodní kulturní a intelektuální historie 20. století. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů jako je např. Ilja Kabakov přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, například Adrieny Šimotové nebo Vladimíra Boudníka, až po reflexe současných umělkyň a umělců, jako je Anežka Hošková nebo Václav Magid. 

Rozmanitost a bohatost života a díla Jindřicha Chalupeckého určuje také formát výstavy: jedná se o soubor několika zdánlivě samostatných sekcí, odlišných nejen tematicky, ale i formálně. Najdeme zde abstrahovaný pohled do Chalupeckého bytu ve Vršovicích, čítárnu s postřehy o dílech českého a slovenského výtvarného umění a site-specific pojaté sekce věnované odkazu Marcela Duchampa nebo ruským umělkyním a umělcům, se kterými byl Chalupecký v kontaktu v 60. a 70. letech minulého století. Součástí výstavy jsou také tzv. “kabinety”, ve kterých se mísí historické a archivní materiály s reakcemi a intervencemi současných umělkyň a umělců. Výstava se pokouší neortodoxními způsoby pracovat s formami dokumentace a současného čtení historických událostí a umělecké tvorby.

Doprovodný program 24.03.2022: Komentovaná prohlídka → Jindřich Chalupecký z perspektivy současných umělkyň a umělců

Komentovaná prohlídka výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého s kurátorkami Karinou Kottovou a Terezou Jindrovou.

Ke kurátorkám Tereze Jindrové a Karině Kottové se přidá také umělkyně Anežka Hošková, která pro výstavu připravila instalaci s názvem Omnia flammis data, a jejíž vznik nám více přiblíží.
Čtveřice akvarelů reprezentuje Chlupeckého oblíbené literární autory Jakuba Demla, Jaroslava Haška, Ladislava Klímu a Richarda Weinera v symbolické řeči Anežky Hoškové jako květy. Skleněné vitráže vyjadřují rozpolcenou osobnost těchto literátů. Název celé instalace odkazuje k citátu Ladislava Klímy “Všechno vrženo do ohně”.

Doprovodný program 7.04.2022: Diskuze → Kurátorská, komisařská a výstavní činnost Jindřicha Chalupeckého

"Vystavovat, to stejně není ideální způsob, jak by mělo umění vstupovat do společnosti."
Diskuze k výstavě Světy Jindřicha Chalupeckého: Kurátorská, komisařská a výstavní činnost Jindřicha Chalupeckého.
Vedle psaní se Jindřich Chalupecký zabýval i organizováním výstav. V druhé polovině šedesátých let vedl Špálovu galerii v Praze a připravoval přehlídky českého umění v zahraničí. Jak dnes hodnotíme Chalupeckého coby kurátora? Měly jeho výstavy nějaká specifika?
Debatovat budou:
Karel Císař, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Jiří Kovanda, umělec a pedagog, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Terezie Nekvindová, Vědeckovýzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze
Tomáš Pospiszyl, spolukurátor výstavy, Akademie výtvarných umění v Praze

Termín a čas: 7. 4. 2022, 18 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu.

Doprovodný program 9.04.2022: Diskuze → Brunch ve výstavě Světy Jindřicha Chalupeckého

Štafeta čtení z díla Jindřicha Chalupeckého s kávou a koláčkem.
Dílo Jindřicha Chalupeckého si nejlépe připomeneme, budeme-li číst jeho texty. V sobotu 9. dubna se od 11.00 v Městské knihovně uskuteční štafetové čtení. Vybráno je šest esejů, reprezentujících jednotlivé dekády činnosti Jindřicha Chalupeckého od třicátých až po osmdesátá léta dvacátého století. Akce se můžete aktivně zúčastnit jako dobrovolník, nahlas předčítající několik odstavců textu, nebo si poslechnout přednes pozvaných osob českého výtvarného života.
Vybrané texty ke čtení:
Krásné umění, 1934
Dějiny, 1941
Za svět lidštější, 1958
Nezbytí svobody, 1968
Umění a transcendence, 1977
Konec lehkomyslnosti, 1988

Termín a čas: 9. 4. 2022, 11–14 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu.

Doprovodný program 28.04.2022: Komentovaná prohlídka → Tomáš Pospiszyl: Chalupecký a Duchamp

Komentovaná prohlídka výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého s kurátorem Tomášem Pospiszylem na téma Chalupecký a Duchamp.

Termín a čas: 28. 4. 2022, 18 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu

Doprovodný program 5.05.2022: Diskuze → „České umělkyně nepotřebují feministických programů.” Jindřich Chalupecký a umělkyně

Jaký byl postoj Chalupeckého k „ženskému umění“ a proč v rámci českého kontextu na jedné straně vyzdvihoval ženy umělkyně a na straně druhé odmítal myšlenky feminismu? A jak na jeho komplikovaný vztah k umělkyním a jejich tvorbě můžeme nahlížet z perspektivy dnešní (feministické) teorie a historie umění i samotné umělecké praxe?
Diskutovat budou: Petra Hlaváčková, Marie Lukáčová a Martina Pachmanová, a moderátorky diskuze Tereza Jindrová a Karina Kottová.

Termín a čas: 5. 5. 2022, 18 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu.

Během diskuze bude zajištěno hlídání dětí v improvizovaném hracím koutku v části výstavy. Hlídání je zajištěno v čase 16:00 – 20:00, nebo do konce diskuze.

Doprovodný program 12.05.2022: English Guided Tour → The Worlds of Jindřich Chalupecký

Výstava představující život a dílo teoretika, kritika, kurátora a esejisty Jindřicha Chalupeckého přibližuje stále aktuální myšlení a odkaz této osobnosti české kultury. Cílem výstavy je také poukázat na roli, kterou může teoretik a kurátor ve společnosti sehrát - na jeho jedinečnou schopnost propojovat různé osobnosti, místa a oblasti zájmu.

Datum a čas konání: 28. 4. 2022, 18.00 h.
Městská knihovna v Praze, 2. patro
Bezbariérový přístup je zajištěn vchodem z Valentinské ulice (výtah).
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu.

Doprovodný program 26.05.2022: Komentovaná prohlídka → Tomáš Glanc: Chalupecký v SSSR

Komentovaná prohlídka výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého s Tomášem Glancem, ve které se tentokrát zaměří na umělce a umělkyně bývalého SSSR, které Chalupecký navštěvoval v 60. a 70. letech minulého století.

Termín a čas: 26. 5. 2022, 18:00 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu

Doprovodný program 6.06.2022: Diskuze → „Ale je to divný svět.” Politické myšlení Jindřicha Chalupeckého

Činnost Jindřicha Chalupeckého se často odehrávala v politicky turbulentních dobách. On sám umění vnímal nikoliv jako svět sám o sobě, ale ve spojitosti s životem společnosti. Jak Chalupecký k historickým událostem svého života přistupoval a s jakými politickými názory se identifikoval? Jak moc se promítaly do jeho názorů na umění a jak je dnes hodnotíme?
Moderuje: Tomáš Pospiszyl
Debatovat budou:
Milena Bartlová (UMPRUM)
Jan Bělíček (A2larm)
Zdeněk Brdek (JU)
Jan Wollner (UMPRUM)

Termín a čas: 9. 6. 2022, 18:00 h
Městská knihovna, 2. patro
Budova má bezbariérový přístup.
Vstupné zdarma ke vstupence na výstavu.

Závěrečný program 19.06.2022: Světy Jindřicha Chalupeckého → Dernisáž a performance

Výstava o Jindřichu Chalupeckém - jeho životě a díle i o jeho odkazu z pohledu dnešních umělkyň a umělců - se pomalu chýlí ke konci.
Rozloučíme se s ní prostřednictvím procesuální performance umělkyně Kateřiny Olivové, která zahájí pozvolnou deinstalaci výstavy a také symbolickým vstupným ve výši 1 Kč.

Umělkyně Kateřina Olivová účinkovala v site-specific divadelní hře Svět, v němž žijeme?, která byla uvedena v roce 2020 v pražském hotelu Opera, kde se Jindřich Chalupecký scházíval se svými kolegy a přáteli a kde vznikl základ jeho nejznámějšího eseje Svět, v němž žijeme. Záznam této divadelní hry režírované Karinou Kottovou a Matějem Samcem je součástí výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého.
Tvorba Kateřiny Olivové se věnuje tématu ženskosti, feminismu, tělesnosti, sexuality, mateřství, mezilidských vztahů a citů. Skrze své performance, které často balancují na hranici kýče a záměrné trapnosti otevírá otázky zažitých společenských tabu. Primárním médiem její tvorby je tělo zapojené do performance, které jsou plné zářivých, duhových barev, glitrů, radosti z vlastní existence a nahoty. Svou uměleckou tvorbu neodlišuje od běžného života, takže někdy není zcela možné rozlišit, co je ještě akt namířený směrem k divačkám a divákům a co už její životní styl. Kromě vlastní umělecké praxe působí také jako kurátorka Galerie Umakart v Brně a je zakladatelkou podpůrné skupiny (nejen) pro matky umělkyně Mothers Artlovers. Olivová je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
Autorkou kreseb, které Kateřina Olivová ve své performance používá v podobě tetování, je Tereza Bartůňková. Její ilustrace doprovází také knihu o životě Jindřicha Chalupeckého, kterou připravil Tomáš Pospiszyl s Veronikou Čechovou a vydala ji Společnost Jindřicha Chalupeckého.