Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Římské večírky / Marie Lukáčová: Divoženky

Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Římské večírky / Marie Lukáčová: Divoženky

Kolektiv kurátorek ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého a Galerie hlavního města Prahy představuje aktuální díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu a multimediálních instalací.
Autorky dvou paralelně probíhajících samostatných prezentací ve svých dokumentárně i narativně založených dílech zacházejí s angažovanými motivy z oblasti genderu a politiky. Skrze filmy, kresby a tisky, a velkorysé prostorové instalace zviditelňují sociální zkušenost a perspektivu mocensky marginalizovaných žen – velmi mladých nebo sociálně vyloučených v patriarchálně založené společnosti. Dvojice výstav je výsledkem široké týmové spolupráce – na úrovni autorské, kurátorské i institucionální.

Výstava Římské večírky představuje trojici videí a sérii grafik, jež vznikly v rámci unikátní spolupráce umělkyně Pauline Curnier Jardin a kolektivu sexuálních pracovnic, umělkyň a architektek, které od roku 2020 vystupují pod společným jménem Feel Good Cooperative. Cílem kolektivu, zformovaného v Itálii během striktních lockdownových opatření za pandemie Covid-19, je zviditelňovat a zároveň posilovat ekonomické a společenské postavení sexuálních pracovnic a pracovníků. Skrze zapojení do uměleckých projektů tato iniciativa přispívá k podpoře a posílení nezávislosti těch, kdo v minulosti čelily*i odsouvání na okraj v rámci většinové společnosti, stigmatizaci a vyloučení z možností sebe-reprezentace. Jejich díla tak adresují mimo jiné také témata migrace, genderové identity nebo post-koloniálního dědictví.

Výstava Marie Lukáčové s názvem Divoženky je součástí multimediální trilogie určené v rámci současného umění poměrně nezvykle především teenagerům. Její další části tvoří film Orla a autorská kniha Drak a ryba. Každá se odehrává v jiné časové rovině. Film Orla, jehož první díl je i součástí výstavy, vstupuje do času knihy mezi prolog a její hlavní děj. Čas výstavy, která vedle videoinstalace představuje několik cyklů kreseb, tisků a nástěnných maleb, je naproti tomu neohraničený a procesuální. Sestává z bezpočtu uměleckých proměn a vtělení, která společně vytvářejí nový svět mýtů a symbolů. V subjektivních perspektivách hlavních hrdinek příběhů Marie Lukáčové se při zachování klasických schémat posouvá těžiště mýtu, balancující na mlhavém rozhraní nevinnosti a sexuality, směrem k tělesnosti a smyslovému prožitku. Pro místy naivní pohádkové příběhy i pro naopak velmi rafinované fantastické ilustrace a animace je zásadním motivem radikální znovupřijetí fyzických – tedy i sexuálních – aspektů života do kulturního kánonu, které představuje návrat k původní, i když nově formulované, lidové moudrosti.

Pauline Curnier Jardin (nar. 1980 v Marseille) je výtvarná umělkyně, filmařka a performerka, která čerpá z rozsáhlého repertoáru odkazů od řecko-římské mytologie přes lidové pohádky, různé náboženské praktiky až po pohanské rituály. Její filmy a instalace, které často pojímá jako divadelní scény, zobrazují prostory hry nebo lidové zábavy, jako jsou cirkusy, kabarety, karnevaly nebo lunaparky, světy, kde jsou povoleny všechny identity, všechny druhy převlékání a převracení původních významů. Svá díla vystavovala v prestižních mezinárodních muzeích a institucích. Curnier Jardin získala řadu ocenění včetně Prize der Nationalgalerie v roce 2019, Villa Medici Residency 2019/2020 v Římě a Villa Romana Fellows 2021 ve Florencii. Mezi další prestižní ocenění patří holandská NN Award (2018) a Prix Fondation d'Entreprise Ricard (2017).

Feel Good Cooperative je kolektiv zahrnující kolumbijské transsexuální pracovnice a spřízněné duše. Tento kolektiv vznikl v Římě během striktního lockdownu na jaře 2020 z iniciativy umělkyně Pauline Curnier Jardin, fotografky a sexuální pracovnice Alexandry Lopez a architektky a výzkumnice Sereny Olcuire. Feel Good Cooperative chápe umění jako vlivný prostor pro vyjádření a posílení ekonomického postavení, skrze něž usiluje o pozvednutí subjektivit, které v minulosti čelily marginalizaci, stigmatizaci a vyloučení z možností sebe-reprezentace. Prostřednictvím kolektivních děl a performancí vytvářejí členky kolektivu umění na základě sdílených zkušeností a workshopů, které zahrnují různé umělecké techniky. Práce Feel Good Cooperative byly představeny v různých městech včetně Říma, Berlína, Janova, Bonnu, Kolína nad Rýnem a nyní Prahy.

Marie Lukáčová  (1991, Opava) je na poli vizuálního umění i hudby již dlouho etablovanou autorkou. Je absolventkou VUT v Brně a pražské UMPRUM, pedagožkou CAS FAMU a jednou z mála českých umělkyň zabývajících se vedle role autorky i náročnou filmovou produkcí. Své příběhy prezentuje v multimediálních instalacích, v nichž kombinuje hraný a animovaný film, hudbu (zejména rap), kresby a tisky nebo nástěnné malby. Do svých dokumentárně i narativně založených příběhů zahrnuje angažované a aktivistické motivy z oblasti genderu a politiky, ale také lidového náboženství nebo vědy v roli novodobé mytologie. Z primárně ženských hledisek poukazuje na sebedestruktivní roli polarizované, patriarchálně založené společnosti v aktuální éře globálních ekologicko-sociálních krizí.

Informace pro návštěvníky k výstavě Římské večírky

Prostor Domu fotografie je bezbariérový (výtah), včetně přístupu k sociálním zařízením. Vstupuje se vchodem z pasáže spojující ulici Revoluční a Benediktskou, kde je nutné zavolat na pokladnu T (+420) 702 283 922 či zazvonit na zvonek Galerie hlavního města Prahy a požádat o vstup z mezaninu. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a rovněž také průvodce držitele průkazu ZTP/P mají vstup do výstavních prostor zdarma. Součástí výstavního prostoru jsou odpočinkové zóny se sezením. V objektu se nenachází kavárna či jiná forma občerstvení.

Video Světlušky/Fireflies ve výstavě Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative zobrazuje nahotu. Grafické listy v instalaci Smrt papeže/The Death of the Pope znázorňují sexuální obsah. Po senzorické stránce díla nejsou riziková. Odhadovaná doba prohlídky je 45 min.

 

Výstava Pauline Curnier Jardin & Feel Good Cooperative: Římské večírky se koná v rámci mezinárodního projektu Islands of Kinship: A Collective  Manual for Sustainable and Inclusive  Art Institutions a je realizována s finanční podporou Ministerstva kultury, hl. m. Prahy, Státního fondu kultury a Evropské Unie.