Korakrit Arunanondchai: Konečnost našich písní proti nekonečnosti času a prostoru

Korakrit Arunanondchai: Konečnost našich písní proti nekonečnosti času a prostoru

Výstava Korakrita Arunanondchaie nazvaná The Finiteness of Our Songs Against the Infinity of Time and Space (Konečnost našich písní proti nekonečnosti času a prostoru) je první prezentací tohoto thajského multimediálního umělce v České republice a zároveň poprvé dává do souvislosti jeho starší film With History in a Room Filled with People with Funny Name 4 (S historií v místnosti plné lidí s legračními jmény, 2017) s jeho nejnovějším snímkem Songs for Dying (Písně k umírání, 2021). Obě video eseje spojuje téma prolínání života a smrti, které je pojednáno z nanejvýš osobní perspektivy, ale také z perspektivy historicko-politické a univerzální. Příběhy duchů a předků nám pomáhají rozlišovat rozdíly mezi dobrou a špatnou smrtí a umělcův emotivní, makro- i mikroskopický pohled na předivo života nám zase připomíná roviny existence, které nás přesahují - jako jednotlivce i jako lidskou společnost. Arunanondchai nás pobízí přemýšlet o tom, jaké příběhy si vyprávíme a jakým písním nasloucháme. Koneckonců, nejvytrvalejší smysl, který umírajícího provází až do poslední chvíle, je právě sluch.