Jana Kalinová

Multimediální umělkyně Jana Kalinová (*1978) vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně v ateliérech Petera Ronaie a Mariana Pally (obory Intermedia a Video) a studijní stáže absolvovala na Kent Institute for Art and Design a na VŠVU v Bratislavě. Prostřednictvím široké škály technik a přístupů se ve své tvorbě snaží zachytit různé paradoxy a absurdity v běžném životě a každodenních situacích. Při práci s instalací a objektem často jen pozmění jeden aspekt dané věci a rázem z ní tak učiní něco nového, nad čím divák bude ještě dlouhou dobu přemýšlet. Zajímají ji materiálové a jiné protiklady, zvláštní situace a interakce mezi dílem a jeho pozorovatelem. Kromě kooperace s divákem ve svých dílech uplatňuje také spolupráci v rámci české umělecké scény. Jana Kalinová se také aktivně věnovala kurátorské činnosti. V roce 2002 založila a vedla brněnskou galerii Eskort a v roce 2008 spolu s Matějem Smetanou otevřela výstavní prostor Parallel na pražském Žižkově. Mimo to je autorkou vlastních kurátorských projektů v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě nebo v brněnském Domě pánů z Kunštátu.