Intervence #11: František Skála

Intervence #11: František Skála

Kostel v domě

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem letos znovu navazuje na spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého, díky níž byla v roce 2016 představena dílčí přeměna galerijní expozice spolu s intervencí současného autora Jiřího Černického, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1998, jenž je svázán svým původem s ústeckým regionem, k němuž galerie přináleží. Obdobně, tedy s jistým přihlédnutím k teritoriálnímu vymezení, jsme postupovali i letos, kdy jsme oslovili laureáta CJCh z roku 1991, osobitého sochaře a všestranného umělce Františka Skálu. Ačkoli je František Skála rodilý Pražan, vytváří soustavně již po mnoho let svůj vlastní ostrov klidu na samotě blízko Loun.

Pro letošní intervenci jsme vybrali dílo Kostel v domě z roku 2011. Toto dílo sestávající ze tří částí – opukového kostela, skály vyrobené ze stavební suti a domu ze silné slídové folie – svým způsobem velmi dobře komunikuje s klenutým impozantním prostorem barokní lobkowiczké jízdárny. V díle se tak, stejně jako v interiéru roudnické galerie, zásadně, takřka novoplatónsky, propojuje architektura se světlem – životodárným elementem, díky němuž se nám dostává daru vidění. Pomocí denního světla, jež je do interiéru propouštěno množstvím postranních oken, se galerijní prostor formuje, plní a vytváří se zajímavá hra světel a stínů. Promyšleným umístěním plastiky Františka Skály vedle Slavíčkova mistrovského díla Slunce v lese se objekt programově propojí jak s galerijní budovou, tak také se sbírkou samotnou.