Interconnection: On Bodies of Water

Interconnection: On Bodies of Water

Výstava nazvaná Interconnection: On Bodies of Water je druhým výstupem dlouhodobého projektu Islands: Possibilities of Togetherness (Ostrovy: Možnosti soužití), který letos zahájila Společnost Jindřicha Chalupeckého. Celý projekt, do nějž bude zapojena řada partnerských organizací z různých zemí, se věnuje na obecné rovině problematice soužití a vzájemných vztahů a vazeb mezi jednotlivci i kolektivy. Výstava Interconnectionv galerii Swimming Pool Project chce upřít pozornost na širší rovinu soužití a kolektivity, než je ta mezilidská. Výstava proto zaujme celoplanetární, mezidruhovou perspektivu, která se v tématech jako udržitelnost, ekologie, utopie vs. dystopie, etika, komunikace či symbióza bude průběžně prolínat celým projektem Islands.

Hlavní ideovou základnu výstavy tvoří myšlení ekofeminismu a potažmo ideje tzv. hydrofeminismu, tak jak jej v současnosti rozvíjí Astrida Neimanis, australská teoretička a výzkumnice působící na Sydney Environment Institute, a autorka knihy Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology (2017). Voda, základ života, tvoří víc než 80 % našeho vlastního těla, u řady živočišných a rostlinných druhů je tento podíl ještě vyšší. Voda nás propojuje se vším organickým i anorganickým na této planetě v neustálé cirkulaci, během níž prochází dovnitř a ven, stírá hranice. Jako by každý živý tvor, každá buňka byli ostrůvkem v nekonečném moři, které nás nevyhnutelně spojuje. Výstava se tak bude soustředit na motiv vody jako podmínky pro život, na motiv cirkulace a prolínání životních forem, na hledání mimolidské perspektivy, která vnímá člověka jako součást, nikoli nejvyšší životní formu v našem ekosystému.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím