Václav Magid

Václav Magid

"Václav Magid analyticky zkoumá vzájemné pozice umění, filozofie, estetiky a sociální sféry." (prohlášení poroty)

Václav Magid studoval jak na pražské AVU (ateliéry Zdeňka Berana a Jiřího Davida), tak na UMPRUM (ateliéry Kurta Gebauera a Jiřího Davida). Zároveň absolvoval Fakultu humanitních studii UK a magisterské i doktorské studium na Filozofické fakultě UK (Ústav filozofie a religionistiky a Katdra estetiky). Má za sebou studijní pobyt na University of Sussex v Brightonu a rezidenční pobyty v MuseumsQuartier ve Vídni a na International Studio and Curatorial Program v New Yorku. Jeho práce v sobě propojuje role umělce, kurátora a teoretika a přerůstá z původních klasicky malířských technik v díla konceptuálního rázu. Ve svých pracích projevuje filozofické a estetické tendence v pojímání uměleckého díla jako takového. Hledá hranice mezi životem a uměleckým dílem, estetické prožitky lidské bytosti k umění. Mnohdy také vychází z literárních a teoretických odkazů evropské kultury a modernismu. Kromě vystavování v mnoha českých galeriích stojí jako kurátor za přípravou řady výstavních projektů v institucích jako je Galerie hlavního města Prahy, Futura nebo Karlin Studios. V současné době představuje jako hostující kurátor cyklus skupinových výstav nazvaný Podmínky nemožnosti v Galerii Kurzor.

Videoprofil Václava Magida

Video: Jan Vidlička

This website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic cookies.
By using this website, you consent to the use of cookies.

Accept