David Přílučík

David Přílučík

"Výzkumná práce Davida Přílučíka reaguje na konkrétní fyzické a intelektuální prostředí a vychází z jeho osobní zkušenosti s gentrifikací, prekarizací nebo sociální nespravedlností. Silný akcent je v jeho dílech, která často vznikají ve spolupráci s dalšími aktérkami a spolupracovníky, kladen na problematiku životního prostředí a hledání průniků mezi přírodou a kulturou či společností. Prosazuje tak nedualistický způsob myšlení a vnímání, k jehož vyjádření používá informovaný a zároveň poetický jazyk.” (prohlášení poroty)

David Přílučík (*1991) je absolventem Ateliéru bez Vedoucího a pražské Akademie výtvarných umění (ateliéry Jiřího Lindovského, Tomáše Vaňka, Ruth Noack a Simona Waschmutha). V roce 2015 absolvoval stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Izraeli. Od roku 2021 je studentem na Dutch Art Institute v rámci programu DAI Roaming Academy (2021–2023). Co je přírodního na katastrofě a co umělého na inteligenci? Práce Davida Přilučíka jsou místa, ve kterých narážíme na limity západní imaginace a racionality. Autor v nich vplétá lidské a jiné subjekty do různých estetických režimů včetně pohyblivého obrazu, živých akcí, instalací, objektů nebo autorských pořadů. Jedná se vždy o komponovaná setkání snažící se nalézt nové odpovědi na starou otázku: Jak rozprostírat a sdílet násilí a péči tak, aby jejich produkce byla snesitelnější, nejen pro nás, ale i pro všechny ne/objevené Druhé?

David Přílučík  působí v redakci Artyčok TV, kde mimo jiné ve spolupráci s Annou Remešovou realizoval třídílnou video sérii Umění Antropocénu (2019). Inicioval vznik projektu Divoká Šárka (2019–2021) reflektující fenomén přírodních rezervací který v současnosti připravuje spolu s Rutou Putramentaite a Sárou Märc. Svou tvorbu představil v řadě nezávislých galerií i institucí v České republice, ale také v zahraničí, například v rámci rezidenčního programu pro umělce Q21, MuseumsQuartier Vienna nebo na Olomouckém festivalu PAF, kde byla jeho práce Blind Bidding v roce 2017 oceněna hlavní cenou Jiných vizí.

David Přílučík: CJCH 2022 Profil

Video: Michal Blecha