Cena Jindřicha Chalupeckého 2003

Mezinárodní porota vybrala jména pěti finalistů 14. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Díla finalistů byla vystavena v soukromé galerii Futura v Praze, kde proběhlo i slavnostní předání Ceny.

Finalisté

Finalisty 14. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 2003 Michal Pěchounek, Krištof Kintera, Ján Mančuška, Jan Šerých a Michaela Thelenová. Krištof Kintera byl finalistou také v roce 1991 a 2001.

Laureát

Laureátem pro rok 2003 se stal Michal Pěchounek, jehož realistická výtvarná tvorba úzce souvisí s filmem. „Proč dnes ještě malovat portréty lidí, když je můžeme snadno vyfotografovat nebo natočit na videokameru? Pěchouček ale rozhodně není nějaký konzervativní staromilec. Vpádu nových technologií do tradičních uměleckých disciplín si je dobře vědom a dlouhodobě s nimi vede dialog," píše Tomáš Pospiszyl pro Týden v roce 2003. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého získal sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a zahraniční stipendijní program.

Porota

Předsedkyní poroty byla Charlotta Kotíková, historička umění a kurátorka, která působila v brooklynském Muzeu moderního umění v New Yorku a jako předsedkyně Společnosti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Členy poroty byli dále historik umění a pedagog Vladimír Beskid, sochařka a fotografka Magdalena Jetelová, multimediální tvůrce laureát Ceny z roku 1997 Jiří Příhoda, pedagog a historik umění Jiří Ševčík,  německý archeolog a historik umění Christopher Tannert a australský kurátor Jonathan Watkins. Složení poroty bylo stejné jako předchozí ročník. 

Výstava

Společná výstava Ceny Jindřicha Chalupeckého - Finále 2003 se odehrála v soukromé galerii Futura v Praze.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureátky 14. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2003 se konal v soukromé galerii Futura v Praze.