Cena Jindřicha Chalupeckého 1994

Porota složená z českých umělců a teoretiků umění vybrala v roce 1994 jméno finalisty 5. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Dílo finalisty bylo prezentováno na výstavě v Galerii Václava Špály v roce 1995.

Finalisté

Finalistou 5. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byl v roce 1994 Michal Gabriel.

Laureát

Laureátem pro rok 1994 se stal Michal Gabriel. V katalogu k výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého pro rok 1994 autor k procesu výroby řady vystavených plastik řekl: „Plastiky jsem modeloval z vosku a do bronzu je nechával odlévat zpočátku proto, poněvadž ve vosku se nedaly uchovat. Později, když jsem si uvědomil, že proces odlévání se podobá procesu vzniku zkamenělin, se stalo i toto „zkamenění“ důležitým momentem při práci na následujících plastikách." Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého získal sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a zahraniční stipendijní program.

Porota

Předsedkyní poroty pro 5. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého byla Milena Slavická, česká historička umění a kurátorka. Členy poroty dále byli malíř Tomáš Císařovský, česká historička a teoretička umění řeckého původu Kaliopi Chamonikola, malířka a textilní výtvarnice Olga Karlíková, fotograf a historik umění Jan Kříž, malíř Jan Merta, historik umění a básník Karel Miler, historička umění Marcela Pánková, kurátorka Alena Potůčková, sochař Jaroslav Róna, český konceptuální výtvarník Václav Stratil a malířka Květa Válová.

Výstava

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 1994 Michala Gabriela se uskutečnila v roce 1995 v Galerii Václava Špály v Praze. O grafickou úpravu katalogu k výstavě se postaral český výtvarník Joska Skalník.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureáta 5. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhnul v roce 1994 na Pražském hradě.