Cena Jindřicha Chalupeckého 1991

Porota složená z českých umělců a teoretiků umění v čele s předsedkyní Mahulenou Nešlehovou vybrala v roce 1991 jména čtyř finalistů 2. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Díla finalistů byla prezentována na společné výstavě Laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1991 v Galerii Václava Špály.

Finalisté

Finalisty 2. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 1991 Michal Gabriel, Petr Kvíčala, Markéta Othová a František Skála jr. 

Laureát

Laureátem pro rok 1991 se stal František Skála jr. „Dílo Františka Skály je velice osobní a těžko zařaditelné. Spojuje v jeden celek mnoho často protichůdných vlivů: tragika se mísí s humorem, humor se sentimentalitou, smrtelná vážnost se propadá v nezřízené veselí. Skálův způsob je šťastný: jako by neprožíval krize, nejistotu, rozpaky...," píše Jiří Hůla o laureátovi ve svém článku Bude konec světa v týdeníku Respekt v roce 1992. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého získal sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a rezidenční pobyt v kalifornském Headlands. Čestnou cenu poroty získal Michal Gabriel a Petr Kvíčala.

Porota

Předsedkyní poroty byla, stejně jako u 1. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 1990, Mahulena Nešlehová. Porota se skládala z malíře, grafika a ilustrátora Václava Boštíka, sochaře Jiřího Beránka, tehdejšího kurátora sbírky Národní galerie českého malířství 20. století Ivanem Neumannem, sochaře a grafika Karla Pauzera, výtvarníka Michael Rittsteina, malíře Zdeňka Sýkory, grafičky a sochařky Adrieny Šimotové a básníka Jiřího Valocha. Jednalo se o stejné složení poroty jako u předchozího ročníku.

Výstava

Výstava laureáta Františka Skály a oceněných Michala Gabriela a Petra Kvíčali Cena Jindřicha Chalupeckého za 1991 proběhla v Galerii Václava Špály.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureáta 2. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhlo v roce 1991 na Pražském hradě.