Cena Jindřicha Chalupeckého 1990

Porota složená z českých umělců a teoretiků umění vybrala v roce 1990 jména čtyř finalistů 1. ročníku nejprestižnější české ceny pro výtvarné umělce do 35 let. Jsou to autoři, kteří svou tvorbou významně ovlivňovali dění na české umělecké scéně v 90. letech. Díla finalistů byla prezentována na společné výstavě Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1990 v Galerii Václava Špály.

Finalisté

Finalisty 1. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého byli v roce 1990 Jan Ambrůz, Vladimír Kokolia, František Skála jr. 

Laureát

Laureátem pro rok 1990 se stal Vladimír Kokolia. „Jeho dílo mírou své autenticity a silou výrazového a duchovního potenciálu přesvědčilo. Přijmeme-li, že uměním si člověk vytváří zcela samostatný, svébytný prostor, který formuje výlučně svou vlastní tvůrčí silou a imaginací, pak umění Vladimíra Kokolii nese v sobě dimenze rozestřené mezi vzdálenými a hlubinnými světy lidské psychiky, mezi existenciálním napětím daným životem člověka a jeho prostředím, mezi prvky pomíjivými a stálými, mezi složkami emotivními a racionálními," komentovala předsedkyně poroty Mahulena Nešlehová v katalogu k 1. ročníku. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého získal sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu a šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku. Čestnou cenu poroty získal Jan Ambrůz a František Skála.

Porota

Předsedkyní poroty pro 1. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého byla Mahulena Nešlehová, kritička a teoretička výtvarného umění. Dalšími členy poroty byli sochaři Jiří Beránek a Karel Pauzer, malíři Zdeněk Sýkora, Václav Boštík a malířka, grafička a sochařka Adriena Šimotová, tehdejší kurátor sbírky Národní galerie českého malířství 20. století Ivan Neumann, výtvarník Michael Rittstein a básník Jiří Valoch.

Výstava

Společná výstava Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 1990 proběhla v Galerii Václava Špály. „Z prvního patra Špálovky jsem udělal temnou komoru, dovnitř se vzhůru nohama promítala Národní. Spoléhal jsem, že si lidi v šeru domalují obrazy vlastní obrazotvorností. Věřil jsem tehdy, že obrazy existují, i když nejsou vidět. S tím souviselo mé odmítání fotodokumentace jako zbabělosti. Kromě pláten na stěnách jsem tam promítal kamerou obskurou jedny obrazy na druhé. Malba Pára nad hrncem je vlastně jen polovinou obrazu,“ řekl Vladimír Kokolia k výstavě.

Ceremoniál

Slavnostní ceremoniál vyhlášení laureáta 1. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého proběhnul v roce 1990 v Galerii Václava Špály v Praze. Umělci byli záměrně maskovaní a držitel Čestné ceny Jan Ambrůz se nedostavil.