Výstavní program Společnosti Jindřicha Chalupeckého se zaměřuje na porevoluční a současné české umění a jeho propojení s mezinárodní uměleckou scénou. Vzhledem k tomu, že SJCh nedisponuje vlastním výstavním prostorem, se naše výstavy konají v řadě partnerských institucí v České republice i zahraničí. Spolupracujeme s nezávislými prostory i muzejními institucemi a jednotlivé projekty vždy koncipujeme v úzké součinnosti s vystavujícími umělci na míru prostředí, ve kterém jsou prezentovány. Kurátorskou koncepci výstav připravuje tým SJCh, k vybraným projektům zveme také hostující kurátory. Cílem výstavního programu SJCh není jen podpora a zviditelnění českého umění, ale také sledování a reflexe témat, kterými současná umělecká scéna odpovídá na společenské, politické, environmentální, psychologické i estetické výzvy světa, v němž žijeme.

Samostatné a skupinové výstavy českých umělců v mezinárodním kontextu

Společnost Jindřicha Chalupeckého připravuje skupinové výstavní projekty a samostatné výstavy konané v lokálním i zahraničním kontextu. Usilujeme o dlouhodobou kurátorskou práci s širokým spektrem umělkyň a umělců aktivních na české scéně a jejich dialog se zahraničními tvůrci. Databáze umělců, kteří byli od roku 1990 po současnost finalisty či laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého, je pro nás jedním z výzkumných polí pro připravované projekty, představujeme ale také další autory a tendence aktuální pro současný diskurs i publikum.

Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého

Již od svého založení v roce 1990 organizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého samostatné výstavy laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, které se tradičně konaly v Galerii Václava Špály v Praze a později také v dalších partnerských institucích, jako je Národní galerie v Praze. V současnosti Společnost Jindřicha Chalupeckého spolupracuje s laureátkami a laureáty prioritně na samostatné výstavě v zahraniční instituci, jejíž programové zaměření konvenuje s tvorbou daného umělce či umělkyně. Vzhledem k celkovému zaměření SJCh na aktuální tendence v současném umění nemusí ale být laureátským výstupem tradiční výstava. Může jím být specifický performativní, výzkumný, mezižánrový nebo angažovaný projekt, případně publikace či tzv. artist book.

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého

Společná výstava finalistů CJCh se poprvé konala v roce 1997 ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Na konci 90. let se výstavy finalistů přesunuly do Veletržního paláce – Národní galerie v Praze, později putovaly po dalších českých institucích jako je Dům umění města Brna, Centrum současného umění Futura nebo Centrum současného umění DOX, aby se v roce 2013 opět vrátily do Veletržního paláce. V roce 2015 byla zahájena tradice střídání místa konání výstav finalistů mezi Brnem a Prahou, respektive Moravskou galerií v Brně a Národní galerií v Praze. V současnosti jsou výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého koncipovány nikoli jako juxtapozice pěti individuálních, „soutěžících“ přístupů, ale spíše jako prostor pro experimentální prezentaci odborného výběru pětice výrazných mladých umělců, kteří mohou svobodně přistupovat k netradičním výstavním formátům, vzájemné spolupráci, zvaní dalších hostů k výstavě apod. Cílem je dát finalistům co nejvíce času, prostoru, koncepčního, materiálního i produkčního zázemí pro vznik a velkorysou prezentaci nových projektů, ale také zdůraznit jejich výstavu jako celek, ve kterém se jednotlivé přístupy mohou prolínat, doplňovat nečekanými souvislostmi.

Zahraniční host

V roce 2016 započala Společnost Jindřicha Chalupeckého novou tradici zahraničních hostů výstavy finalistů CJCh. V této programové linii zveme etablované umělce, kteří představí paralelně s výstavou finalistů samostatný projekt, popřípadě intervenci do společné výstavy. Výběr hostů je zaměřen zejména na autory střední generace, jejichž působení na mezinárodní scéně ještě není záležitostí dekád. Zároveň ale jde o umělce, kteří jsou v určitém slova smyslu referenční pro český kontext, ovlivňují či inspirují mladou generaci, popřípadě vůči přístupům místních autorů vytvářejí zajímavý protipól.

Experimentální výstavy v Praze a Brně

Vzhledem ke střídání výstavy finalistů CJCh mezi Prahou a Brnem a také vzhledem k našim dlouhodobým snahám o reflexi a aktualizaci pozice Ceny Jindřicha Chalupeckého v rámci současných proměn uměleckého provozu pořádáme od roku 2017 alternativní, experimentální výstavu či projekt, který volně navazuje na finále daného ročníku. V září 2017, kdy se finále CJCh konalo v Moravské galerii v Brně, byla paralelně zahájena výstava s názvem Ripple Effect v Centru současného umění Futura v Praze. Výstava představila vedle třech etablovaných zahraničních umělců především selekci děl mladých umělců, kteří se hlásili do finále CJCh pro rok 2017, a byla svého druhu kurátorskou spekulací nad tématy soutěže, hry a jejích pravidel v kontextu uměleckého světa. Na podzim roku 2018 uvedeme ve spolupráci s Galeriemi TIC skupinovou výstavu, jejímž základem bude kurátorský výběr děl od dosavadních vítězů divácké ceny, která je od roku 2010 udílena vedle titulu laureáta CJCh, nicméně zůstává svého druhu „šedou eminencí“.

Tento web využívá k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s využitím souborů cookie.

Souhlasím