Umění oceňovat – veřejná diskuse

Umění oceňovat – veřejná diskuse

Program:
18:00 koncert a performance Ester Grohové
18:30 začátek diskuse

Diskuse:
Hodnocením umění se zabývá výtvarná kritika, případně poroty různých cen, jeho oceňováním trh a zhodnocování mají na svědomí výstavní instituce. Platí ale toto přísně dělení rolí? A jakou roli vlastně mají vysoké umělecké školy?

Diskuse je součástí programu k výstavě Umění oceňovat, která se zamýšlí nad otázkami, jak probíhá výběr a hodnocení umělkyň a umělců v rámci uměleckých ocenění, jak stanovit kritéria a do jaké míry jsou „objektivní“. Dalším tématem je kdo a jak má právo vybírat: bývá to totiž příčinou mnoha problémů a vždy se pojí s mechanismy moci, osobními postoji, rozporuplnými emocemi.

Projekt je zároveň součástí dlouhodobých snah Společnosti Jindřicha Chalupeckého o kritickou reflexi vlastní činnosti i současných pravidel Ceny Jindřicha Chalupeckého, a to především s ohledem na proměňující se potřeby i hodnoty mladých umělkyň a umělců na české scéně.

Diskutovat budou: Vít Havránek (AVU, člen Správní rady SJCH), Jiří Ptáček (kurátor, UMPRUM) a Eva Skopalová (kurátorka, historička a kritička umění, Cena Věry Jirousové) a Lucia Tkáčová (umělkyně a kurátorka), moderovat diskusi bude Anežka Bartlová (kritička současného umění, Artalk)

Ester Grohová – Sólo de concours (Pour quatre femmes) performance

Společnost je postavena na výkonu. Nejsilnější vyhrává. A co ti ostatní, ti tedy prohrávají? V honosném světě klasické hudby, která symbolizuje vrchol západoevropské kultury, pozlátko elitní společnosti, je soutěž neodmyslitelnou součástí tradice a kvality. Kam se v tom všem ale ztratila čistá radost z hudby a tvorby a harmonizující pocit sounáležitosti?

Je možné jí dosáhnout prostřednictvím vzájemného soupeření? A co soutěžní prostředí znamená pro mladou aspirující hudebnici – umělkyni? Na to se ptají čtyři ženy, každá ze své perspektivy a jiné životní etapy, které se potkaly při svých studiích hudby na hudebním gymnáziu a absolvovaly řadu hudebních soutěží, z nichž typické skladby zazní v performance.
Všechny proti všem a přece společně.

Hrají:
Ester Grohová – klarinet
Kateřina Jagla – violoncello
Krystýna Farag – příčná flétna
Monika Hlavatá – lesní roh