Svety Jindřicha Chalupeckého

Svety Jindřicha Chalupeckého

Vystavující: Andrej Barčík, Eva Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Viera Bombová, Jacob Bornfriend (Jakub Bauernfreund), Vladimír Boudník, Albín Brunovský, Ivan Čujkov, Daniela Danielis a Ľuboš Kotlár, Rudolf Fila, Stano Filko, Mikuláš Galanda, Viera Gergeľová, Eduard Gorochovskij, Mira Haberernová-Trančíková, Anežka Hošková, František Hudeček, František Gross, Dalibor Chatrný, Vladimír Jankilevskij, Jozef Jankovič, Věra Janoušková, Ilja Kabakov, Eva Kmentová, Milan Knížák, Vladimír Kompánek, Alena Kučerová, Richard Loskot, Cyprián Majerník, Václav Magid, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Petra Oriešková, Milan Paštéka, Theodor Pištěk, Viktor Pivovarov, Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Milan Ressel, František Ronovský, Andrej Rudavský, Zdeněk Rykr, Jan Ságl, Zorka Ságlová, Agnesa Sigetová, Koloman Sokol, Ester Šimerová-Martinčeková, Adriena Šimotová, Eduard Štejnberg, Petr Štembera, Pavol Tóth, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka Válová, Květa Válová, Jaroslav Vožniak, Jana Želibská

Za jeden z najväčších prínosov českého výtvarného kritika Jindřicha Chalupeckého (1910 – 1990) je považovaný jeho podiel na internacionalizácii výtvarného života bývalého Československa. Predovšetkým v 60. a 70. rokoch nadväzoval vzťahy s významnými osobnosťami zahraničného výtvarného diania, bol hýbateľom medzinárodných kultúrnych výmen a neúnavným propagátorom československého umenia za jeho hranicami. Pre pochopenie jeho nazerania na umenie jednotlivých národov i zdôrazňovanú rolu Chalupeckého ako kultúrneho sprostredkovateľa je zaujímavé priblížiť jeho vzťah k slovenskému umeniu.

Výstava o živote a diele teoretika, kritika, kurátora a esejistu Jindřicha Chalupeckého približuje myšlienkový odkaz tejto stále živej osobnosti českej kultúry. Zámerom výstavy je poukázať aj na rolu, akú môže teoretik a kurátor v spoločnosti zastávať – so svojou jedinečnou schopnosťou prepájať rozličné osobnosti, miesta i oblasti záujmu. Prostredníctvom línie vlastného premýšľania o svete vytyčoval Chalupecký miesto, ktoré v súčasnom svete zaujíma umenie. Na výstave sa stretávajú diela viac ako šesťdesiatich umelkýň a umelcov niekoľkých generácií: od prác autoriek a autorov českého povojnového umenia až po reflexiu súčasných umelkýň a umelcov. Zámerom projektu nie je vytvoriť Jindřichovi Chalupeckému symbolický pomník, ale cez dialóg historických diel a tvorbu súčasných umelkýň a umelcov, literátov, filozofiek a ďalších osobností reflektovať, čo z jeho myšlienok a aktivít je relevantné pre súčasnosť, a čo nám môže byť nápomocné v umelecky, politicky i ľudsky neľahkých časoch.