Seno, sláma, skládka

Seno, sláma, skládka

Textová brožura k výstavě v PDF ke stažení zde:

Skupinový výstavní projekt Seno, sláma, skládka připravila pro prostory Galerie Václava Špály Společnost Jindřicha Chalupeckého. Výstava je ohlédnutím za ikonickou realizací Zorky Ságlové v rámci výstavy Někde něco (společně s Janem Ságlem, Bělou Kolářovou a Jiřím Kolářem), uvedené v Galerii Václava Špály v roce 1969 pod dramaturgickým vedením Jindřicha Chalupeckého. Ságlová tehdy do galerie navezla velké množství schnoucího sena, vojtěšky a slámy, kterou s přáteli chodili pravidelně obracet a k této činnosti vybízeli také publikum. Díla dvou desítek místních i mezinárodních umělců a umělkyň vybraná pro výstavu Seno, sláma, skládka se zabývají jak reflexí důsledků období zemědělské kolektivizace, tak současnými ekofeministickými perspektivami. Zaměřují se na mezidruhovou solidaritu, ohleduplné a udržitelné vztahy a soužití a vykreslují situace, kdy příroda kontaminovaná lidským působením přebírá otěže a znovu nastoluje rovnováhu, které se člověk může ale také nemusí zúčastnit.

Doprovodné programy v rámci výstavy Seno, sláma, skládka:

3.4., 17:00, Galerie Václava Špály
Komentovaná prohlídka výstavy Seno, sláma, skládka

3.4., 18:00, UMPRUM, Mikulandská 134/5
Seno, sláma. Skládka? Odkazy díla Zorky Ságlové a ekologické perspektivy v současném umění

17.4., 18:00, Knihovna Václava Havla, Ostrovní 129/13
Ekologie včera a dnes. Diskuze s pamětnicemi a pamětníky o ekologických otázkách na pozadí osobních příběhů a “velkých” a “malých” dějin

22.4. 14:00-17:00, čítárna kavárny Hlína, Kampus Hybernská, Hybernská 998/4
Život na skládce. Problematika sociálního vyloučení a environmentální spravedlnost

3.5. 17:00, Galerie Václava Špály
Komentovaná prohlídka výstavy Seno, sláma, skládka

Výstava se konala v rámci mezinárodního projektu Islands of Kinship: A Collective  Manual for Sustainable and Inclusive  Art Institutions a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury, hl. m. Prahy a Evropské Unie.

Zvláštní poděkování Veronice Kunové a obci Malé Kyšice.