Petr Nikl

Petr Nikl

Petr Nikl (*1960) absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1987. Patří ke generaci umělců, která zásadním způsobem formovala české porevoluční umění. Jeho všestranná tvorba zahrnuje malbu, grafiku, fotografii, performance i sochařství. Niklovy tvůrčí aktivity však vždy přesahovaly i hranice výtvarného umění, kdy je i hercem, zpěvákem, loutkohercem a spisovatelem. Jeho obrazy se často vracejí do světa dětství, konfrontují nevinnost a nalezení identity s podobenstvím o světě, který vstupuje do fáze dospělosti. Jejich formální preciznost je zároveň znepokojivou a poodhaluje divákovi vnitřní svět autora. Instalace a objekty Petra Nikla bývají hravé a interaktivní, často také pracují s kinetickými prvky. Byl členem umělecké skupiny Trvdohlaví a je zakladatelem divadelního souboru Medehaha. Reprezentoval Českou republiku na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi. Absolvoval rezidenční pobyty na Ecole Supérieure des beaux arts v Marseilles a v Headlands Center for the Arts v USA a několikrát získal Cenu za nejkrásnější knihu roku.