Petr Kvíčala (*1960) vystudoval Střední školu uměleckých řemesel v Brně, následné studium na pražské Akademii výtvarných umění mu však bylo režimem z ideových důvodů znemožněno. Od poloviny 80. let rozvíjí geometrickou abstraktní malbu, která vychází z jeho raných krajinomaleb. Mezi základní prvky jeho výtvarného jazyka patří ornamentální linie, které různými způsoby protíná  a vrství na sebe. Svou inspiraci „nízkou“ kulturou dává Kvíčala znát využíváním prvků z uměleckého řemesla nebo průmyslových výrobků. Zároveň pracuje s velkými monochromními plochami, které vyplňují prostor mezi ornamenty. Kromě velkoformátových obrazů, grafik a nástěnných maleb je také autorem instalací, které ovšem z principů malby přímo vycházejí. Za jednu ze svých architektonické intervencí získal v roce 2006 cenu Grand Prix. Kvíčala prošel obdobím zájmu o optické efekty paralelně vedených linií, které směřovalo ke klasičtější poloze současné abstrakce. Pedagogicky působí na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde vede Ateliér malířství 3, v minulosti působil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je držitelem Čestné Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1991.