Pavel Kopřiva (*1968) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliérech Jiřího Harcuby a Adély Matasové. Zde také v roce 2004 absolvoval doktorské studium. Na stipendijních pobytech byl na Pilchuk Glass School v Seattlu, v mnichovské Villa Waldberta a na Ohio Art Council v USA. Kopřivova konceptuální tvorba zahrnuje kromě instalací a multimediálních objektů také práce, vyznačující se zájmem a reflexí různých technologií a designu, které posouvá do kategorie výtvarného umění. Často také pracuje také s fotografií a videoartem. Ve svých dílech operuje s fikcí, záhadami a mystifikací, ironizuje a podrobuje společenské jevy a události kritice. V jeho mnohdy esteticky a designově dokonalých dílech je skrytý sarkastický podtext a snaha o demaskování mocenských strategií systému. Pavel Kopřiva působil do roku 2003 jako asistent v Ateliéru konceptuální a intermediální tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a od roku 2007 vede ateliér Interaktivní média na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Kromě mnoha českých renomovaných galerií vystavoval například v Gallery Spaces v americkém Clevelandu.