OPENCALL Umění oceňovat

OPENCALL Umění oceňovat

Kurátorský kolektiv Společnosti Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje open call pro jednotlivé umělkyně a umělce či celé ateliéry vysokých uměleckých škol, jejichž dílo nebo díla se stanou součástí experimentálního výstavně-participativního projektu Umění oceňovat, který se uskuteční v Galerii AVU v Praze během června 2021.

Východiskem projektu je stále intenzivnější (mezinárodní) debata o smyslu a podobě uměleckých cen a ocenění, přičemž v této debatě zaznívají jak hlasy podporující "tradiční" schémata, tak i hlasy volající po změnách na různých úrovních. Samotná Cena Jindřicha Chalupeckého od svých začátků až do současnosti v tomto ohledu prošla dlouhým vývojem. Letošní ročník, ve kterém umělkyně a umělci odmítli již podruhé princip soutěže, se stává polem pro diskusi, jak by se CJCH mohla vyvíjet i do budoucna. Výstava zreviduje archivy Společnosti Jindřicha Chalupeckého, zve ke spolupráci studentky a studenty uměleckých škol, české i zahraniční umělkyně a umělce i teoretiky a kurátorky ke vzniku nových děl a současně bude procesuálním polem pro experiment s alternativním pojetím mechanismů hodnocení, selekce, soutěžení, péče a oceňování. Výstava nabídne prostor také pro živé akce – performance, think-tank a veřejné diskuse, i participativní program pro divačky a diváky.

Výstavní, výzkumný a participativní projekt Umění oceňovat je součástí našeho úsilí najít co nejlepší formát pro ocenění, odpovídající současným potřebám umělecké scény i veřejnosti. Téma otevíráme v širších souvislostech dalších systémů hodnocení, výběru a oceňování, a to zejména v kontextu hodnocení na vysokých uměleckých školách, ale také s ohledem na dění na mezinárodní scéně.

Návrhy posílejte v rozsahu cca 1 normostrany textu doplněné ideálně o vizuální reference (skica, moodboard, ukázka předchozí práce). V případě existujícího díla nám pošlete jeho dokumentaci (webový odkaz, fotografie apod.) a krátký popis. Zasílejte na email info@sjch.cz.

Termín uzávěrky je 31. 3. 2021

Otevření výstavy plánujeme na 5. 6. 2021.