OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Cena Jindřicha Chalupeckého je otevřena umělkyním a umělcům do 35 let, bez ohledu na dosažené vzdělání a národnost, kteří dlouhodobě působí na území České republiky.

Přihlašování probíhá přes novou online platformu  award.sjch.cz, kde si za tímto účelem vytvoříte profil. Prosíme Vás o vytvoření nových profilů, pokud jste pro přihlášení do předchozích ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého využili platformou works.io. Přihlášky přijímáme od 25. 10. do 20. 11. 2022. 

Vaše přihlášená portfolia posoudí mezinárodní porota. Členy poroty pro 34. ročník CJCH jsou Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien, Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze, Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu, Fatoş Üstek nezávislá kurátorka a spisovatelka působcící ve Velké Británii a Turecku a Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Vyhlášení finalistek a finalistů nového ročníku proběhne tradičně na tiskové konferenci v průběhu ledna 2023. Společná výstava prací vytvořených v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2023 proběhne na podzim v Galerii Plato v Ostravě

Základní informace k přihlášení:

  1. Váš věk v roce 2023 nesmí přesáhnout pětatřicet let.    
  2. Podrobné znění opencallu a veškeré informace najdete zde.
  3. Umělkyně či umělec, kterého porota vybere do příslušného ročníku Ceny, se zavazuje plnit podmínky Společnosti Jindřicha Chalupeckého týkající se přípravy a prezentace na výstavě laureátek*tů, reprezentace v médiích, přípravy katalogu, spolupráce na prezentacích v rámci dalších doprovodných akcí ad.
  4. S přípravou Vašeho portfolia Vám rádi pomůžeme – jsme k dispozici pro konzultace.

Jménem Společnosti Jindřicha Chalupeckého bychom Vás rádi vyzvali k účasti a těšíme se na Vaše přihlášky!