OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2022

OPENCALL Cena Jindřicha Chalupeckého 2022

Cena Jindřicha Chalupeckého je otevřena umělkyním a umělcům do 35 let, bez ohledu na dosažené vzdělání a národnost, kteří dlouhodobě působí na území České republiky.

Přihlašování probíhá přes online platformu works.io, kde si za tímto účelem vytvoříte profil. Pokud jste tuto platformu k přihlášení využili už loni, můžete svůj profil pouze aktualizovat a znovu se skrze něj přihlásit. Přihlášky přijímáme od 1. 10. do 10. 11. 2021. 

Vaše přihlášená portfolia posoudí mezinárodní porota. Členy poroty pro 33. ročník CJCH jsou Ivet Ćurlin, členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien, Anna Daučíková, umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze, Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu, João Laia, šéfkurátor Muzea současného umění Kiasma v Helsinkách a Jan Zálešák, kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Vyhlášení finalistek a finalistů nového ročníku proběhne tradičně na tiskové konferenci v průběhu ledna 2022. Společná výstava prací vytvořených v rámci Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 proběhne na podzim v Národní galerii v Praze.

Cena Jindřicha Chalupeckého již druhým rokem rozdělila ocenění mezi pětici nominovaných namísto volby jedné laureátky nebo laureáta. V loňském i letošním roce to bylo z iniciativy autorek a autorů nominovaných mezinárodní porotou. Ti odmítli podstoupit pomyslné druhé kolo soutěže, kdy porotci vybírají „vítěze“ na základě nových uměleckých projektů prezentovaných na společné výstavě. Obdobné diskuse v posledních letech probíhaly i v rámci organizačního týmu a správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která Cenu organizuje, a aktuálně vyústily ve změnu pravidel ocenění pro nadcházející ročníky. Z přihlášených tak bude porotou každoročně vybrána pětice umělkyň a umělců, kteří by měli být do budoucna oceněni celoroční podporou a možností vystavení výsledného díla na prestižní institucionální půdě a také formou zahraničních rezidencí. Dílčí úpravy pravidel a podmínek udílení CJCH se budou i nadále vyvíjet v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci.

Základní informace k přihlášení:

  1. Váš věk v roce 2022 nesmí přesáhnout pětatřicet let.    
  2. Podrobné znění opencallu a veškeré informace najdete zde.
  3. Pro vytvoření nového profilu na works.io, prosím napište email na info@sjch.cz se svým jménem, obratem Vám pošleme pozvánku k vytvoření portfolia. Pokud již profil máte, pouze si ho aktualizujte
  1. Pro dokončení přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého je třeba potvrdit registraci tlačítkem "APPLY NOW" v záložce "APPLY" zde
  2. Místo v minulosti požadovaného "artist statement" Vás prosíme, abyste stručně odpověděli na pár otázek, které najdete v opencallu v sekci "Apply".
  3. Manuál k vytvoření přihlášky najdete zde
  4. Umělkyně či umělec, kterého porota vybere do příslušného ročníku Ceny, se zavazuje plnit podmínky Společnosti Jindřicha Chalupeckého týkající se přípravy a prezentace na výstavě laureátek*tů, reprezentace v médiích, přípravy katalogu, spolupráce na prezentacích v rámci dalších doprovodných akcí ad.
  5. S přípravou Vašeho portfolia Vám rádi pomůžeme – jsme k dispozici pro konzultace.

Jménem Společnosti Jindřicha Chalupeckého bychom Vás rádi vyzvali k účasti a těšíme se na Vaše přihlášky!