Od/naučení – První společný pokus

Od/naučení – První společný pokus

Srdečně vás zveme na workshop na téma kulturní apropriace versus kulturní ocenění. Naším cílem je otevřít prostor pro zpracování této palčivé a velmi citlivé problematiky na základě vzájemného sdílení svých zkušeností a znalostí. Vzhledem ke složitosti tématu představuje workshop pouze úvodní část pravidelného cyklu, který otevře diskuzi o celé škále aspektů kulturní výměny.

Společnou i individuální reflexí pojmů „kultura“, „přivlastnění“ a „ocenění“ získáme hlubší vhled i do svých osobních postojů. Performativní formát workshopu umožňuje společnou práci přinášející základní porozumění tématu a související terminologii. Vítáme vás na našem prvním kolektivním pokusu založeném na vzájemném souhlasu a trpělivosti, hravosti i společné odpovědnosti.

Duchové východu, síly vzduchu, zveme vás do našeho kruhu.
Duchové jihu, síly ohně, zveme vás do našeho kruhu.
Duchové západu, síly vody, zveme vás do našeho kruhu.
Duchové severu, síly země, zveme vás do našeho kruhu.

Promasírujte si zátylek.
Rozhýbejte páteř.
Zhluboka dýchejte.
Udělejte si pohodlí.

Vítejte.

Životopisy umělkyně a umělců:

Minh Duc Pham má německo-vietnamské kořeny. Vedle studia výstavnictví a scénografie na Univerzitě umění a designu v Karlsruhe má za sebou i stáž na Univerzitě umění v Berlíně v oborech performance a teorie designu. Přístup uplatněný v rámci umělecké tvorby pramení z touhy reflektovat traumatické zážitky a vytvořit si nový obraz sebe sama. Během tohoto subverzivního aktu péče se snaží dekonstruovat normativní narativy. Umělecká práce tak představuje zároveň cíl i proces vzrůstající touhy po změně, sebeposílení a sebeurčující sociální mobilitě.

Minh Thang Pham (*1995, Vodňany)
V jeho umění, které pracuje s prostředky kresby, videa, performance či poslechu se prolíná láska, intimita, přátelství, něha a hravost. V současnosti žije a tvoří v Protivíně-

Huyen Vi Tranová je hudebnice a performerka žijící v Praze. V současné době čerpá především z oblasti zvukového designu, aromaterapie, moderního čarodějnictví a pohybu. Založila několik projektů, například Viah (dívčí elektronická kapela), Ňun & Ví (dokumentárně-divadelní projekt) nebo Lunar Collective (experimentálně-mediální performativní koletiv).