Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.
Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu
a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s., IČO: 69342491 se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7 – 170 00 zapsaná ve spolkovém rejstříku v oddíle L, vložka 9540 u Městského soudu v Praze.

Ochrana osobních údajů

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely

U zájemců o členství ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého, stejně jako u stávajících členů shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Adresa korespondenční
 • E-mail
 • Telefon
 • Vzdělání a praxe (umělecké projekty)

U odběratelů našeho newsletteru shromažďujeme a zpracováváme:

 • E-mail

U všech návštěvníků webu SJCH.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují anonymně sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)


Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies, viz kapitola Cookies.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely, které souvisejí s poskytovanými službami a realizovanými projekty, jako jsou výstavy a workshopy, spolková činnosti v souvislosti se členstvím fyzické osoby ve Společnosti Jindřicha Chalupeckého apod. Osobní údaje tak využíváme například za účelem komunikace se členy naší společnosti či se zájemci o členství.
 • Účely pro vnitřní potřebu Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s., osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a k jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.
 • Pro edukační účely, jako je například informování klientů o akcích a novinkách z oblasti současného výtvarného umění prostřednictvím našeho newsletteru.

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito čtyřmi tituly.

 • Plnění smlouvy
  Když se budete chtít stát členy naší společnosti, projevili jste zájem o naši službu. Abychom tuto službu mohli adekvátně plnit, potřebujeme k tomu některé vaše osobní údaje.

 • Plnění právní povinnosti
  Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky.

 • Oprávněný zájem
  Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat naše služby a celkové působení. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení naší webové prezentace nebo uchovávání důležité komunikace pro archivní potřeby.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. O ten vás žádáme například tehdy, když se hlásíte k odběru našeho newsletteru. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.

Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

 • Členové Společnosti Jindřicha Chalupeckého, z.s.
  Vaše údaje budeme uchovávat po dobu existence Společnosti Jindřicha Chalupeckého nebo do odvolání vašeho souhlasu.
 • Odběratelé newsletteru Společnosti Jindřicha Chalupeckého, z.s.
  Váš e-mail budeme zpracovávat po dobu existence našeho newsletteru nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

 • Elektronické a fyzické zabezpečení
  Vzhledem k tomu, že je značná část osobních údajů shromažďována a zpracovávána prostřednictvím elektronické komunikace a v elektronické formě, soustřeďujeme velkou část bezpečnostních opatření do oblasti IT. K zajištění síťové bezpečnosti využíváme šifrování dat na všech našich stálých nebo dočasných úložištích, stejně jako šifrování dat při přenosu po soukromých sítích i internetu. Naše webová prezentace SJCH.cz využívá SLL šifrování, které indikuje v adresním řádku prohlížeče znak protokolu https:// a symbol zámku.


  Pečlivě dbáme na aktuálnost všech využívaných systémů, softwarů a programů. Velkou důležitost věnujeme používání antivirových programů. Stejně intenzivně se věnujeme i bezpečnosti fyzických uložišť dat v naší kanceláři.

 • Procesuální zabezpečení
  Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.

 • Personální zabezpečení
  Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaje, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v oblasti zabezpečení dat a vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

Vývoj webové prezentace SJCH.cz
Perspectivo s.r.o.
IČO: 03162761
Nádražní 59/112
150 00 Praha 5
Česká republika

Webhostingové a serverové služby
PROGRAMATORI s.r.o.
IČO: 02407116
Purkyňova 648/125
Medlánky, 612 00 Brno
Česká republika

Provozovatel analytického nástroje Universal Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
United States of America

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

 

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

Adresa E-mail Telefon
Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.
Dukelských hrdinů 500/25a
Praha 7 – 170 00
info@sjch.cz +420 728 934 942

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.

Cookies

Co jsou soubory cookies a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookie dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k těmto účelům.

 • K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
 • Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování návštěvnosti webu.

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další.

Cookies z hlediska účelu

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.

Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Cookies na webu SJCH.cz

Na webu www.sjch.cz používáme následující cookies třetích stran.

Název Společnost Typ Platnost
Universal Analytics Google Inc. Analytické Trackovací Dlouhodobé
Krátkodobé

ASP.NET_SessionId

Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.

Nutné

Relace

cookiesConfig

Společnost Jindřicha Chalupeckého, z.s.

Nutné

Dlouhodobé

 

Pro webovou analytiku webu SJCH.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb. V nastavení Universal Analytics tak máme implementováno toto omezení.

 • Máme deaktivovanou službu inzertní funkce „Demografické přehledy a přehledy zájmů“ a v Google Analytics neshromažďujeme žádná uživatelská publika – nesbíráme tak údaje, které by nám mohly posloužit například k tzv. remarketingu, tedy k zobrazování reklamních inzerátů v obsahové sítě společnosti Google, resp. Seznam uživatelům, kteří v minulosti navštívili náš web.

Data v Google Analytics ukládá společnost Google na svých serverech a podléhají jejím zásadám ochrany osobních údajů. O nich se můžete podrobně informovat zde https://support.google.com/analytics/.

Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky SJCH.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete v prohlížení pokračovat bez využívání cookies, máte tyto základní možnosti. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení. Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Datum poslední aktualizace stránky: 6. duben 2018