Publikace

Online verze katalogů Ceny Jindřicha Chalupeckého, výroční publikace Mezera a další publikační projekty Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Katalog Jindřichův model

Katalog mapuje sérii jednovečerních výstav připomínajících publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCH. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci. Katalog přináší fotodokumentaci a rozhovory kurátorek s vystavujícími umělkyněmi a umělci: Petrem Niklem, Rafany, Petrou Herotovou, Michalem Nesázalem, Františkem Kowolowskim, Markétou Baňkovou, Janou Kalinovou a Pavlem Kopřivou. Výstavy v pražské galerii Berlinskej model byly ohlédnutím do minulosti k příležitosti 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2019.

Otevřít publikaci

Tai Shani: Tragodía

Výpravný projekt Tragodía britské umělkyně Tai Shani, která je zahraničním hostem letošní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, kombinující prostorovou instalaci, zvuk a virtuální realitu, rozvíjí na pozadí autobiografických prvků příběh o rodinných vazbách, traumatech a (ne)možnosti vyrovnání se s nimi.

Otevřít publikaci

Katalog výstavy Interconnection

Katalog prezentuje díla Catherine Biocca, Valko Chobanova, Nony Inescu, Marii Nalbantové, Jakuba Nepraše, Petra Nikla, Tabity Rezaire, Karolíny Rossí, Pavla Sterce a Johany Střížkové a texty kurátorek Terezy Jindrové a Veroniky Čechové. Výstava Interconnection: On Bodies of Water (2019) v galerii Swimming Pool upírá pozornost na širší rovinu soužití a kolektivity, než je ta mezilidská a zaujímá celoplanetární, mezidruhovou perspektivu, která se v tématech jako udržitelnost, ekologie, utopie vs. dystopie, etika, komunikace či symbióza průběžně prolíná celým projektem Islands.

Otevřít publikaci

Katalog výstavy (Dis)connection

Společnost Jindřicha Chalupeckého a Kunstvereniging Diepenheim (Nizozemí) připravili skupinovou výstavu (Dis)connection, která představuje instalace, objekty a videa jedenácti mezinárodních umělců. Na výstavě se potkávají různé umělecké postoje, které spojuje společný zájem: jak můžeme žít spolu v dnešní nejisté době?

Otevřít publikaci

Kateřina Vincourová: Arteria

Publikace k výstavě první ženské laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého Kateřiny Vincourové s názvem Arteria, která proběhla v American University Museum v Katzen Arts Center ve Washingtonu. Výstava představila průřez autorčinou tvorbou z poslední doby, jenž zahrnuje jak monumentální kompozice, tak drobné realizace které silně komunikují s architekturou výstavního prostoru a fyzickou blízkostí diváka. Komentuje křehké nuance mezilidských vztahů a současně od těchto pojmů abstrahuje ke zkoumání času a prostoru. Práce Vincourové se tak stává holistickým systémem; rozsáhlou prostorovou kresbou, spíše než sbírkou jednotlivých objektů. Kurátorkou výstavy byla Karina Kottová.

Otevřít publikaci

Pablo Helguera: Jepičí konference

Publikace vyšla v návaznosti na performance mexického umělce Pabla Helguery nazvanou Jepičí konference, která se konala v rámci cyklu Café Chalupecký v prosinci roku 2016 ve Veletržním paláci v Praze. Přináší sérii otázek a odpovědí zaměřených na sociálně angažované umění, jimiž se Pablo Helguera a zapojené publikum v rámci akce zabývalo. Hodinový formát konference odkazuje k mimořádně krátké délce jepičího života, jako k metafoře pomíjivosti konkrétní umělecké akce, která však může mít dlouhodobé důsledky.

Otevřít publikaci

Mezera

Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014)

Kniha mapuje současné české umění mezi lety 1990 a 2014, tedy v době, kdy se radikálně změnil způsob života v naší společnosti a čeští umělci měli poprvé šanci skutečně vstoupit do světového kontextu. Publikace vznikla k výročí 25. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, nejde však o zpracování její historie. Všichni laureáti, finalisté a držitelé čestných cen vytvářejí určitý rámec knihy, která nabízí pohled na současné umění posledních pětadvaceti let.

Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let

Publikace přináší přehled všech ročníků a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého od jejího vzniku až do roku 2009. Součástí jsou i odpovědi laureátů na otázky, týkající se jak samotného ocenění, tak jejich pohledu na dnešní roli a situaci současného umění. Úvodní texty, shrnující a hodnotící dosavadní působení Ceny napsaly předsedkyně správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého Charlotta Kotiková a tehdejší výkonná ředitelka Lenka Lindaurová.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let

Publikace představuje dosavadní laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého, udělované mladým umělcům do 35 let. Kromě medailonů a fotodokumentace vybraných děl nabízí i přehled jejich dosavadních výstav pod hlavičkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Úvodní texty, které vzpomínají na osobnost Jindřicha Chaluepckého, hodnotí činnost Společnosti a její roli v současném uměleckém provozu napsali Václav Havel, Theodor Pištěk, Wendy Leurs, Richard S. Lainer, Jiří Šetlík a dan Merta.

Otevřít publikaci

Petr Nikl: Prasklá Pohádka / A Broken Tale

Petr Nikl: Prasklá Pohádka / A Broken Tale

Otevřít publikaci