Publikace

Online verze katalogů Ceny Jindřicha Chalupeckého, výroční publikace Mezera a další publikační projekty Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2009

Katalog k výstavě 20. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, která se v roce 2009 uskutečnila v Centru současného umění DOX představuje díla jejích finalistů - Tomáše Džadoně, Jiřího Franty a davida Böhma, Petry Herotové, Aleny Kotzmanové a Jiřího Skály. Autory doprovodných textů jsou Palo Fabuš, Marek Meduna a David Kořínek, Jan Zálešák, Edith Jeřábková a Ján Mančuška.

Otevřít publikaci

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO FINÁLE 08

Katalog k výstavě Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2008 z Domu umění mesta Brna a Domu pánů z Kunštatu představují její finalisty kterými jsou Zbyněk Baladrán, Ondřej Brody, Radim Labuda, Tomáš Moravec, Jiří Skála a Evžen Šimera.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2008

Katalog k výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého z Domu umění města Brna představuje práce nominovaných umělců - Zbyňka Baladrána, Ondřeje Brodyho, Radima Labudy, Tomáše Moravce, Jiřího Skály a Evžena Šimery. Autory doprovodných textů jsou Marco Scotini, Alain Bieber, Anetta Mona Chisa, Martin Mazanec, Ondřej Chrobák a Edith Jeřábková.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2007

Katalog k výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2007. Jednotliví finalisté vystavili svá díla v pěti různých pražských galeriích. Zbyněk Baladrán prezentoval svou práci v Galerii NoD, Eva Koťátková v Galerii Jelení, Jan Nálevka v Galerii etc, Pavla Sceranková v Galerii Entrance a Jakub Hošek v Galerii AM 180. Doprovodné texty do katalogu napsal Vít Havránek, Karel Císař, Václav Magid, Jiří Ptáček a Dagmar Svatošová.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2006

Katalog k výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2006, která se konala v Domě umění města Brna představuje její finalisty - Barboru Klímovou, Jana Jakuba Kotíka, Dominika Langa, skupinu Rafani, Dušana Skalu a Tomáše Svobodu. Autory doprovodných katalogových textů jsou Mariana Serranová, Jiří Ptáček, Václav Magid, David Kulhánek, Tomáš Dvořák, Tomáš Vaněk a Pavel Vančát.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let

Publikace představuje dosavadní laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého, udělované mladým umělcům do 35 let. Kromě medailonů a fotodokumentace vybraných děl nabízí i přehled jejich dosavadních výstav pod hlavičkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Úvodní texty, které vzpomínají na osobnost Jindřicha Chaluepckého, hodnotí činnost Společnosti a její roli v současném uměleckém provozu napsali Václav Havel, Theodor Pištěk, Wendy Leurs, Richard S. Lainer, Jiří Šetlík a dan Merta.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2005

Katalog k výstavě Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2005 z Galerie hlavního města Prahy - Městské knihovny představuje její finalisty za tento rok, kterými jsou Zbyněk Baladrán, Josef Bolf, Jakub Hošek, Alena Kotzmannová, Kateřina Šedá a Jan Šerých. Autorem doprovodného textu je Tomáš Pospiszyl.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2004

Katalog k výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2004 představuje její finalisty Zbyňka Baladrána, Isabelu Grosseovou, Janu kalinovou, Jána Mančušku, skupinu Rafani a Jiřího Skálu. Výstava se konala v Domě umění města Brna. Autorem úvodního textu je František Kowolowski.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2003

Brožura k výstavě finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Centru pro současné umění Futura představuje nominované umělce za rok 2003 - Michaelu Thelenovou, Krištofa Kinteru, Jána Mančušku, Michala Pěchoučka a jana Šerých.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2002

Brožura k výstavě Ceny Jindřicha Chalupeckého, která proběhla v Domě umění města Brna představuje finalisty Ceny za rok 2002 - Markétu baňkovou, Federica Díaze, Lenku Klodovou a Markétu Othovou.

Otevřít publikaci