Publikace

Online verze katalogů Ceny Jindřicha Chalupeckého, výroční publikace Mezera a další publikační projekty Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Cena Jindřicha Chalupeckého 2021

Katalog vydala Společnost Jindřicha Chalupeckého při příležitosti výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2021 v Moravské galerii v Brně. Texty: björnsonova (Tamara Antonijević, Lucia Kvočáková, Lucie Svoboda Mičíková, Tanja Šljivar, Nik Timková a Zuzana Žabková), Barbora Ciprová, Ivet Ćurlin, Veronika Čechová, Anna Daučíková, Daniela & Linda Dostálková, Charles Esche, Robert Gabris, Louise Glück, Valentýna Janů, Jakub Jansa, Tereza Jindrová, Karina Kottová, João Laia, Klára Vlasáková, Jan Zálešák Redakce katalogu: Sára Davidová Překlady: Glynis Hull-Rochelle, str. / p. 83 Tereza Marková Vlášková Korektury: Viktor Heumann

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého 2020

Katalog vydala Společnost Jindřicha Chalupeckého při příležitosti výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého 2020 a výstavy (No) Time v galerii PLATO Ostrava Redakce katalogu / Catalog Editors: Veronika Čechová, Karina Kottová Texty / Texts: Zbyněk Baladrán, Veronika Čechová, Jakub Choma, Iveta Hajdáková & Marie Heřmanová, Hana Janečková, Karina Kottová, Tina Poliačková, Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky / Extrasensory Aesthetics Research Working Group (Jan Kolský, Vojtěch Märc, Matěj Pavlík, Peter Sit), Marie Tučková, Alma Lily Rayner, Anna Slama & Marek Delong, Jiří Žák

Otevřít publikaci

Katalog Jindřichův model

Katalog mapuje sérii jednovečerních výstav připomínajících publiku některé umělecké projekty z prvních dvaceti let CJCH. Výběr je soustředěný na díla, která v kontextu doby jejich vzniku byla zvláště podnětná či progresivní, a zároveň slibují zajímavou reinterpretaci v současné situaci. Katalog přináší fotodokumentaci a rozhovory kurátorek s vystavujícími umělkyněmi a umělci: Petrem Niklem, Rafany, Petrou Herotovou, Michalem Nesázalem, Františkem Kowolowskim, Markétou Baňkovou, Janou Kalinovou a Pavlem Kopřivou. Výstavy v pražské galerii Berlinskej model byly ohlédnutím do minulosti k příležitosti 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2019.

Otevřít publikaci

Tai Shani: Tragodía

Výpravný projekt Tragodía britské umělkyně Tai Shani, která je zahraničním hostem letošní výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého, kombinující prostorovou instalaci, zvuk a virtuální realitu, rozvíjí na pozadí autobiografických prvků příběh o rodinných vazbách, traumatech a (ne)možnosti vyrovnání se s nimi.

Otevřít publikaci

Katalog výstavy Interconnection

Katalog prezentuje díla Catherine Biocca, Valko Chobanova, Nony Inescu, Marii Nalbantové, Jakuba Nepraše, Petra Nikla, Tabity Rezaire, Karolíny Rossí, Pavla Sterce a Johany Střížkové a texty kurátorek Terezy Jindrové a Veroniky Čechové. Výstava Interconnection: On Bodies of Water (2019) v galerii Swimming Pool upírá pozornost na širší rovinu soužití a kolektivity, než je ta mezilidská a zaujímá celoplanetární, mezidruhovou perspektivu, která se v tématech jako udržitelnost, ekologie, utopie vs. dystopie, etika, komunikace či symbióza průběžně prolíná celým projektem Islands.

Otevřít publikaci

Katalog výstavy (Dis)connection

Společnost Jindřicha Chalupeckého a Kunstvereniging Diepenheim (Nizozemí) připravili skupinovou výstavu (Dis)connection, která představuje instalace, objekty a videa jedenácti mezinárodních umělců. Na výstavě se potkávají různé umělecké postoje, které spojuje společný zájem: jak můžeme žít spolu v dnešní nejisté době?

Otevřít publikaci

Kateřina Vincourová: Arteria

Publikace k výstavě první ženské laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého Kateřiny Vincourové s názvem Arteria, která proběhla v American University Museum v Katzen Arts Center ve Washingtonu. Výstava představila průřez autorčinou tvorbou z poslední doby, jenž zahrnuje jak monumentální kompozice, tak drobné realizace které silně komunikují s architekturou výstavního prostoru a fyzickou blízkostí diváka. Komentuje křehké nuance mezilidských vztahů a současně od těchto pojmů abstrahuje ke zkoumání času a prostoru. Práce Vincourové se tak stává holistickým systémem; rozsáhlou prostorovou kresbou, spíše než sbírkou jednotlivých objektů. Kurátorkou výstavy byla Karina Kottová.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého 2019

Katalog k výstavě finalistů 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého obsahuje texty komentující instalace zúčastněných umělců: Comunite Fresca, Andrease Gajdošíka, Marie Lukáčové, Baptiste Charneux a Pavly Malinové. Výstava se koná v Moravské galerii v Brně a její kurátorky jsou Barbora Ciprová a Karina Kottová.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého 2018

Katalog k výstavě finalistů 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého obsahuje texty komentující instalace zúčastněných umělců – Alžbětu Bačíkovou, Lukáše Hofmanna, Tomáše Kajánka, Kateřinu Olivovou a Adélu Součkovou. Tvorby textů se ujali autorky a autoři, púsobící uvnitř i mimo oblast současného českého výtvarného umění – Vic Brooks, Pablo José Ramírez, Aneta Rostkowska, Michellel Lévy a kurátorské duo Triple Candie. Součátí výstavy byla i dvoutýdenní performativní akce zahraničního hosta, rumunské umělkyně a choreografky Alexandry Pirici. Výstava se konala ve Veletržním paláci Národní galerie Praha a její kurátorkou byla Tereza Jindrová.

Otevřít publikaci

Cena Jindřicha Chalupeckého 2017, Clemens von Wedemeyer: Nebeská havěť

Katalog k výstavě finalistů 28. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého obsahuje texty komentující instalace zúčastněných umělců – Viktorii Valockou, Richarda Loskota, Martina Kohouta, Romanu Drdovou a Dominika Gajarského. Tvorby textů se ujali autoři, púsobící i mimo oblast současného výtvarného umění – Tomáš Jirsa, Ondřej Buddeus, Iveta Hajdáková, Dita Malečková a Andrea Průchová. Součátí výstavy byla i instalace zahraničního hosta, německého umělce Clemense von Wedemayera. Výstava se konala v Pražákově paláci v Moravské galerii v Brně a její kurátorkou byla Karina Kottová.

Otevřít publikaci