Nejen nukleární rodina: Domov sladký domov

Nejen nukleární rodina: Domov sladký domov

Výstava Nejen nukleární rodina: Domov, sladký domov usiluje o kritickou revizi moderního západního pojetí rodiny a prostřednictvím děl více než čtyřiceti mezinárodních umělců a umělkyní zkoumá alternativy – historické i současné, geografické i kulturní, utopické i fiktivní. Třetí kapitola tohoto dlouhodobého výzkumného a diskurzivního projektu se po dvou iteracích v Berlíně a v Praze snaží nově vymezit pochybný pojem nukleární rodiny a vrátit jej do jeho původního „domova“, tedy USA, kde byl ve druhé polovině 20. století vytvořen a rozšířen.

Díla na této výstavě prostřednictvím obrazů, fotografií, videí, textů, soch, textilií, performancí a instalací zobrazují a kriticky analyzují současné pojetí rodiny, příbuzenství a sounáležitosti. Přinášejí rozhovory o zvolené rodině a queer příbuzenství, utopických rodinných revolucích a modelech soužití, nedostatku kulturního kapitálu, křehkosti a nejednoznačnosti vztahových vzorců, institucionálních modelech péče o děti, feministických podpůrných řetězcích a také o rodinných traumatech a institucionální péči či jejím nedostatku. Vedle stávajících děl výstava představuje také nově vzniklá díla šesti českých umělkyň*ců: Evy Koťátkové, Marie Lukáčové, Markéty Magidové, Vojtěcha Radakulana, Jiřího Skály a Martiny Drozd Smutné a také Rodinné album s drobnými uměleckými příspěvky bývalých spolupracovnic*ků Společnosti Jindřicha Chalupeckého, mimo jiné Tai Shani, Laure Prouvost, Michelle Levy, Egilla Sæbjörnssona a dalších.

Výstava se koná v rámci mezinárodního projektu Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions.

Doprovodný program:
Čtvrtek, 17. listopadu 2022, 18:30
EFA Project Space

Diana Adams: Právní hnutí, které nás zavede za hranice nukleární rodiny
Právník*ička a queer aktivist*ka Diana Adams je výkonný*á ředitel*ka neziskové právní organizace sídlící v New Yorku Chosen Family Law Center a mezinárodní právní lídr*yně v prosazování queer rodinných forem mimo romantickou dvojici, včetně polyamorních rodin, platonických partnerství, rozšířených rodin, svobodného života a společného bydlení.

Facebook: @DianaAdamsEsq
Twitter: @DianaAdamsEsq
Instagram: @DianaAdamsEsq

Facebook: @DianaAdamsEsq
Twitter: @DianaAdamsEsq
Instagram: @DianaAdamsEsq

CFLC:
Facebook @ChosenFamilyLaw Center
Twitter @ChosenFamilyLaw
Instagram @ChosenFamilyLawCenter

Pátek, 18. listopadu 2022, 18:00
EFA Project Space
Taka Taka: Mothers Mothering Mothers
Dragtivista*ka, pedagog*žka, queer teoretik*čka a nezávislý*á kurátor*ka Taka Taka bude hovořit o svých zkušenostech s drag mateřstvím ze strany Jennifer Hopelezz, učení se od svých sourozenců z House of Hopelezz a starání se o své drag děti z House of Løstbois, jako o vřelé pararodinné konstelaci vzájemného posílení a podpory. Místem u výletního klubu chUrch v Amsterdamu, Nizozemí.

Sobota, 19. listopadu 2022, 14:00 - 18:00
House of Yes, 8 Wyckoff avenue v Brooklynu (prostor pro workshop se nachází vedle House of Yes).
Taka Taka: DRAGGING WARMLY! We play half a day with our body-ies like clay.
Dragtivista*ka a pedagog*žka Taka Taka zprostředkuje kolektivní proces dragu, který zahřeje naše smysly, abychom cítili své orgány jinak, než vyžadují naše oči. Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte prosím RSVP zde.

 

Závěrečný program:
Pátek, 6. ledna 2023, 18:00 - 20:00

EFA Project Space

Promítání filmu Strakatí od Julie Bény, po němž budou následovat artist talks s Q&A dvou umělkyň, jejichž díla jsou na výstavě představena - Michelle Levy a Chiara No. Program uvede kurátorka JCHS Tereza Jindrová.

Julie Béna: Strakati, 27 min, 2022, projekce
Béna ve filmu Strakati zpochybňuje stereotypní postavení umělce*kyně jako osoby, která dává přednost své praxi před rodinou, což je situace o to komplikovanější, je-li osobou v roli umělce žena. S rozmyslem zvolený žánr hororu a noční můry dává umělkyni prostor pro hru s rolemi matky, manželky a dcery a jejich symbolickou nadsázku. Zapojení rodiny a její zneužití jako účinkujících ve filmu vede umělkyni ke katarzi, očistě a posílení.

Michelle Levy: artist talk s následným Q&A
Na podzim roku 2018 se umělkyně/performerka Michelle Levy vydala na devět měsíců do Polska, aby zkoumala válečné svědectví polsko-židovské ženy Pauliny z roku 1945, údajné příbuzné, která přišla o rodinu a sama přežívala v nacisty okupovaném Polsku. To, co začalo jako vyšetřování výpovědi jedné ženy o přežití, se vyvinulo v příběh o snaze vytvořit rodinu navzdory biologické přesile a standardnímu narativu.

Chiara No: artist talk s následným Q&A
V rámci výstavy Beyond Nuclear Family: Home Sweet Home Chiara No představí tematický výběr krátkých videí zabývajících se rozhodnutím žen nemít dítě, která vytvořila pro sociální média a dříve je sdílela, a během závěrečné akce bude o této části své praxe hovořit. Pracuje s různými médii a zaměřuje se na témata jako konfrontační humanismus, sexpozitivita, kink, herstory, feminizace jazyka a literatury, ekofeminismus, síly bohyň, rekontextualizace hrdinek v řecké mytologii a historii, folklor, čarodějnictví, antikapitalismus, antipatriarchát, antirasismus, pro-Others, démonologie, abjekce, feministická teorie hororu, nihilismus nebo heavy metal.

Výstava se konala v rámci mezinárodního projektu Islands of Kinship: A Collective  Manual for Sustainable and Inclusive  Art Institutions a byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury a Evropské Unie.