Nejen nukleární rodina: Domov šťastný domov

Nejen nukleární rodina: Domov šťastný domov

Výstava Nejen nukleární rodina: Domov, sladký domov usiluje o kritickou revizi moderního západního pojetí rodiny a prostřednictvím děl více než čtyřiceti mezinárodních umělců a umělkyní zkoumá alternativy – historické i současné, geografické i kulturní, utopické i fiktivní. Třetí kapitola tohoto dlouhodobého výzkumného a diskurzivního projektu se po dvou iteracích v Berlíně a v Praze snaží nově vymezit pochybný pojem nukleární rodiny a vrátit jej do jeho původního „domova“, tedy USA, kde byl ve druhé polovině 20. století vytvořen a rozšířen.

Díla na této výstavě prostřednictvím obrazů, fotografií, videí, textů, soch, textilií, performancí a instalací zobrazují a kriticky analyzují současné pojetí rodiny, příbuzenství a sounáležitosti. Přinášejí rozhovory o zvolené rodině a queer příbuzenství, utopických rodinných revolucích a modelech soužití, nedostatku kulturního kapitálu, křehkosti a nejednoznačnosti vztahových vzorců, institucionálních modelech péče o děti, feministických podpůrných řetězcích a také o rodinných traumatech a institucionální péči či jejím nedostatku. Vedle stávajících děl výstava představuje také nově vzniklá díla šesti českých umělkyň*ců: Evy Koťátkové, Marie Lukáčové, Markéty Magidové, Vojtěcha Radakulana, Jiřího Skály a Martiny Drozd Smutné a také Rodinné album s drobnými uměleckými příspěvky bývalých spolupracovnic*ků Společnosti Jindřicha Chalupeckého, mimo jiné Tai Shani, Laure Prouvost, Michelle Levy, Egilla Sæbjörnssona a dalších.

Doprovodný program:
Čtvrtek, 17. listopadu 2022, 18:30
EFA Project Space

Diana Adams: Právní hnutí, které nás zavede za hranice nukleární rodiny
Právník*ička a queer aktivist*ka Diana Adams je výkonný*á ředitel*ka neziskové právní organizace sídlící v New Yorku Chosen Family Law Center a mezinárodní právní lídr*yně v prosazování queer rodinných forem mimo romantickou dvojici, včetně polyamorních rodin, platonických partnerství, rozšířených rodin, svobodného života a společného bydlení.

Facebook: @DianaAdamsEsq
Twitter: @DianaAdamsEsq
Instagram: @DianaAdamsEsq

Facebook: @DianaAdamsEsq
Twitter: @DianaAdamsEsq
Instagram: @DianaAdamsEsq

CFLC:
Facebook @ChosenFamilyLaw Center
Twitter @ChosenFamilyLaw
Instagram @ChosenFamilyLawCenter

Pátek, 18. listopadu 2022, 18:00
EFA Project Space
Taka Taka: Mothers Mothering Mothers
Dragtivista*ka, pedagog*žka, queer teoretik*čka a nezávislý*á kurátor*ka Taka Taka bude hovořit o svých zkušenostech s drag mateřstvím ze strany Jennifer Hopelezz, učení se od svých sourozenců z House of Hopelezz a starání se o své drag děti z House of Løstbois, jako o vřelé pararodinné konstelaci vzájemného posílení a podpory. Místem u výletního klubu chUrch v Amsterdamu, Nizozemí.

 

Výstava se koná za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva kultury ČR.