Návod na přežití – projekce a diskuze

Návod na přežití – projekce a diskuze

Návod na přežití je participativní platforma určená pro lidi s rozmanitými zkušenostmi, ale stejným zájmem: mít možnost v těžkých životních situacích najít podporu a také společně vytvářet alternativní podpůrné sítě pro ostatní. Setkávají se zde přeživší sexuálního násilí, zástupkyně romských žen, lidé z LGBTQ+ komunity, lidé se zkušeností se závislostí nebo s psychiatrickou hospitalizací a další ostravské aktivistky a aktivisté zabývající se různými formami útlaku.

Během několika měsíců skupina probírala funkce a omezení státních institucí při poskytování emocionální a sociální péče. Skrze výměnu potřeb, frustrací a pracovních metod zkoumala autonomní modely vzájemné podpory, vedené tzv. experty na základě zkušenosti.

První veřejný výstup projektu proběhl formou společného čtení. Každá účastnice/účastník této performance nabízí část sebe. Každá/ý přišla/přišel přečíst text, který považuje za důležité pro vlastní postoje. Někdo jej napsal svými slovy, někdo si vypůjčil slova jiných. Všichni jsou tu, aby přeměnili mlčení v kolektivní akci.

Po projekci proběhne veřejná diskuse s účastníky/účinkujícími performance.

Projekt aktuálně pokračuje výstavou Almy Lily Rayner v Oblastní galerii Liberec, promítání a diskuze jsou součástí doprovodného programu k výstavě.