Michal Gabriel

Michal Gabriel

Michal Gabriel (1960) vystudoval v roce 1987 pražskou Akademii výtvarných umění v ateliéru Jiřího Hány. Patří k nejvýraznějším sochařům generace přelomu 80. a 90. let. Jeho monumentální, převážně zobrazivá plastika z nejrůznějších materiálů se váže ke klasické skulptuře, zároveň používá postmoderní jazyk s odkazy, hrou i persifláží. Věnuje se antropomorfním a zoomorfním tématům, středobodem jeho prací bývá člověk a jeho existenciální otázky, podané vždy s lehce ironickým odstupem. Tvorba Michala Gabriela často pracuje s mýty a archetypy, často se v ní objevují různí bájní tvorové i zvířata se symbolickým výkladem. Od monumentálních objektů Gabriel ve své tvorbě často přechází k téměř miniaturním artefaktům zobrazujícím obyčejné věci, či abstraktní tajemné objekty. Do svých soch autor vkládá cizorodé předměty z okolní reality, jako například ořechové skořápky, motýlí křídla nebo dětské hračky. Gabriel je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví. Je autorem mnoha realizací ve veřejném prostoru, mimo jiné například vrat Veletržního paláce v Praze. Je vedoucím Ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde také mezi lety 2007 a 2011 působil jako děkan.